doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02009
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3422
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Geometrie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 7. 1999
Datum ukončení řízení 15. 8. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Various Structures in Vector Bundles over 8-Manifolds
Oponenti habilitační práce RNDr. Martin Markl, DrSc. (MÚ AV ČR)
doc. RNDr. Jarolím Bureš, CSc. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. Julius Korbaš, CSc. (MFF UKo Bratislava , SR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc)
doc. RNDr. Julius Korbaš, CSc. (MFF UKo Bratislava, SR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 6. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info