doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02009
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3422
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. RNDr. Martin Čadek, CSc
  narozen 19. 12. 1957 v Praze
  ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta MU
  Ústav matematiky a statistiky
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1977-1982 studium matematické analýzy na MFF UK v Praze
 • 1987 titul CSc, disertace "Pointwise transformations of linear differential equations"
 • 2000 jmenován docentem, habilitační práce "Several structures in vector bundles over 8-manifolds"
Přehled zaměstnání
 • 1987-1996 vědecký pracovník v Matematickém ústavu ČSAV v Brně
 • 1996-2000 odborný asistent na katedre algebry a geometrie PřF MU
 • Od 2000 docent na katedře algebry a geometrie PřF MU
Pedagogická činnost
 • Základní kurzy: lineární algebra a geometrie, algebraická topologie, algebraická geometrie, funkcionální analýza, počítačová geometrie.
 • Vedení diplomových prací: algebraická topologie, teorie uzlů, matematická ekonomie, lineární algebra, matematická analýza, počítačová geometrie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Diplomová práce na MFF UK se týkala nelineární funkcionální analýzy. Během aspirantury a nějakou dobu po ní jsem se v Matematickém ústavu Akademie zabýval lineárními diferenciálními rovnicemi a funkcionálními rovnicemi. Od roku 1990 je hlavní oblastí mého zájmu algebraická topologie. Nejvýznamnější výsledky se týkají charakterizace vektorových bandlů nad CW-komplexy nízké dimenze a existence různých struktur v těchto bandlech. Zabýval jsem se rovněž okruhovou strukturou celočíselných kohomologií některých klasifikačních a homogenních prostorů a existencí G-struktur na sférách. V posledních letech jsem se zapojil do výzkumu algoritmické řešitelnosti klasických problémů algebraické topologie.
Akademické stáže
 • 1986 -- Banachovo centrum ve Varšavě, 1 měsíc, studijní pobyt
 • 1988 -- Matematický ústav Akademie, Minsk, 2 týdny, studijní a přednáškový pobyt
 • 1995 -- Ecole Polytechnique, Paříž, 2 týdny, studijní pobyt
 • 2000 -- University of Aberdeen, 1 měsíc, vědecko-výzkumný pobyt za finanční podpory Londýnské matematické společnosti
 • 2002 -- Varšavská univerzita, 1 měsíc, vědecko-výzkumný pobyt
 • 2002 -- University of Okayama, 1 měsíc, vědecko-výzkumný a přednáškový pobyt
 • 2003 -- University of Aberdeen, 2 týdny, vědecko-výzkumný pobyt
Universitní aktivity
 • Předseda akademického senátu PřF MU v letech 2005 až 2008
Mimouniversitní aktivity
 • člen Jednoty českých matematiků a fyziků
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen organizačního výboru mezinárodních zimních škol Geometry and Physics pořádaných každoročně v ČR
 • zvaná přednáška na konferenci Homotopy and Geometry ve Varšavě v roce 1997
 • Best Paper Award na konferenci SODA 2012 společně s dalšími 5 spolautory
Vybrané publikace
 • ČADEK, Martin, Marek KRČÁL a Lukáš VOKŘÍNEK. Algorithmic Solvability of the Lifting Extension Problem. Discrete & Computational Geometry. New York: Springer, 2017, roč. 57, č. 4, s. 915-965. ISSN 0179-5376. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00454-016-9855-6. URL info
 • ČADEK, Martin, Marek KRČÁL, Jiří MATOUŠEK, Lukáš VOKŘÍNEK, Uli WAGNER a Francis SERGEREART. Computing All Maps into a Sphere. Journal of the ACM. 2014, roč. 61, č. 3, s. "neuvedeno", 44 s. ISSN 0004-5411. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/2597629. URL info
 • ČADEK, Martin, Marek KRČÁL, Jiří MATOUŠEK, Lukáš VOKŘÍNEK a Uli WAGNER. Polynomial-Time Computation of Homotopy Groups and Postnikov Systems in Fixed Dimension. SIAM Journal on Computing. USA: SIAM, 2014, roč. 43, č. 5, s. 1728-1780. ISSN 0097-5397. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1137/120899029. URL info
 • ČADEK, Martin, Marek KRČÁL, Jiří MATOUŠEK, Lukáš VOKŘÍNEK a Uli WAGNER. Extending Continuous Maps: Polynomiality and Undecibility. In Joan Feigenbaum. Proceedings of the 45th annual ACM symposium on Symposium on theory of computing. New York, USA: Association for Computing Machinery, 2013, s. 595-604. ISBN 978-1-4503-2029-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/2488608.2488683. URL info
 • ČADEK, Martin, Marek KRČÁL, Jiří MATOUŠEK, Francis SERGERAERT, Lukáš VOKŘÍNEK a Uli WAGNER. Computing maps into a sphere. In Yuval Rabani. Proceedings of the Twenty-Third Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, Kyoto, Japan, January 17-19, 2012. Philadelphia, USA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2012, s. 1-10. ISBN 978-1-4503-1245-5. URL info
 • ČADEK, Martin, Michael CRABB a Jiří VANŽURA. Quaternionic structures. Topology and its Applications. 2010, roč. 157 (2010, č. 15, s. 2850-2863. ISSN 0166-8641. URL info
 • ČADEK, Martin, Michael CRABB a Jiří VANŽURA. Obstruction theory on 8-manifolds. Manuscripta Mathematica. 2008, roč. 127(2008), č. 2, s. 167-186. ISSN 0025-2611. URL info
 • ČADEK, Martin a Michael CRABB. G-structures on spheres. Proceedings of the London mathematical society. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, roč. 93 (2006), č. 3, s. 791-816. ISSN 0024-6115. URL info
 • ČADEK, Martin, Jiří VANŽURA a Mamoru MIMURA. The cohomology rings of Stiefel manifolds with integer coefficients. Journal of Mathematics of Kyoto University. Kyoto (Japonsko), 2003, roč. 43, č. 2, s. 425-442. ISSN 0023-608X. URL info
 • ČADEK, Martin. The cohomology rings of BO(n) with twisted integer coefficients. Journal of Mathematics of Kyoto University. Kyoto (Japonsko), 1999, roč. 39, č. 2, s. 277-286. ISSN 0023-608X. URL info
 • ČADEK, Martin a Jiří VANŽURA. On 4-fields and 4-distributions in 8-dimensional vector bundles over 8-complexes. Colloquium Mathematicum. 1998, roč. 76, č. 2, s. 213-228. ISSN 0010-1354. URL info
 • ČADEK, Martin a Jiří VANŽURA. Almost quaternionic structures on eight-manifolds. Osaka Journal of Mathematics. 1998, roč. 35, č. 1, s. 165-190. ISSN 0030-6126. URL info
 • ČADEK, Martin a Jiří VANŽURA. On complex structures in 8-dimensional vector bundles. Manuscripta Mathematica. 1998, roč. 95, č. 3, s. 323-330. ISSN 0025-2611. URL info
 • ČADEK, Martin a Jiří VANŽURA. Various structures in 8-dimensional vector bundles over 8-manifolds. In Homotopy and Geometry. Warszawa (Poland): Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, 1998, s. 183-197. Banach Center Publications, vol. 45. URL info
 • ČADEK, Martin a Jiří VANŽURA. On Sp(2) and Sp(2).Sp(1)-structures in 8-dimensional vector bundles. Publicacions Matemátiques. 1997, roč. 41, č. 2, s. 383-401. ISSN 0214-1493. URL info
 • ČADEK, Martin a Jiří VANŽURA. On the classification of oriented vector bundles over 9-complexes. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo,Serie II. Palermo (Italy), 1994, roč. 37, č. 1, s. 33-40. ISSN 0009-725X. URL info
 • ČADEK, Martin a Jiří VANŽURA. Classification of oriented vector bundles over 5-complexes. Czechoslovak Math. J. Prague, 1993, roč. 43 (118), č. 4, s. 753-764. ISSN 0011-4642. URL info
 • ČADEK, Martin a Jaromír ŠIMŠA. Decomposition of smooth functions of two multidimensional variables. Czechoslovak Math. J. Prague, 1991, roč. 41 (116), s. 342-358. ISSN 0011-4642. info
 • ČADEK, Martin a Jaromír ŠIMŠA. Decomposable functions of two multidimensional variables. Aequationes Mathematicae. 1990, roč. 40, s. 8-25. ISSN 00019054/90/. info

15. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info