Mgr. Mgr.art. Barbara Balážová, PhD.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr.art. Barbora Balážová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská akademie věd v Bratislavě
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 28. 5. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou. Ulrich Reitter a jeho svet okolo 1600
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 5. 2016
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Petr Fidler (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Lubomír Konečný (Akademie věd ČR)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info