Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

odborný asistent – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 316
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6766
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martin Guzi, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 29. 3. 2018
Datum ukončení řízení 8. 10. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Migration and Labor Market Imbalances: Do Immigrants Move to Where Their Labor is Needed?
Oponenti habilitační práce Prof. Alessandra Venturini (Univerzita v Turíně, Itálie, Katedra ekonomie)
Ing. Zuzana Brixiová, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, Národohospodářská fakulta)
Prof. Raul Eamets (Univerzita v Tartu, Institut ekonomie)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 9. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE-EI, FSV UK)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
doc. Ing. Mariola Pytliková, PhD (CERGE-EI, Karlova univerzita)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info