doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Obor řízení Trestní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 4. 2014
Datum ukončení řízení 1. 9. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (Nejvyšší státní zastupitelství v ČR)
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 5. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
JUDr. Antonín Draštík (Nejvyšší soud ČR)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info