doc. Fotios Liarokapis, PhD

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Fotios Liarokapis, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 3. 2015
Datum ukončení řízení 1. 4. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Interactive Virtual and Augmented Reality Environments
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. (FMFI UK Bratislava)
Assoc. Prof. Robert Sablatnig (Vienna University of Technology, Austria)
Prof. Andrew Ware (University of South Wales, United Kingdom)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (FI MU)
Členové doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (Fakulta informatiky)
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. (FMFI UK Bratislava)
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h.c. (FIT VUT v Brně)
prof. Ing. Jiří Žára, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 1. 2016
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Fotios Liarokapis, PhD
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 7. 11. 2019
Datum ukončení řízení 31. 3. 2020
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Prof. Dr. Timo Ropinski (Ulm University, Germany)
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h.c. (FIT VUT v Brně)
prof. Ing. Jiří Žára, CSc. (FEL ČVUT v Praze)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info