doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 10. 2018
Datum ukončení řízení 1. 2. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Účinnost plateb za komunální odpad - změna paradigmatu
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
doc. Ing. Peter Pisár, PhD. (Ekonomická fakulta UMB v v Banskej Bystrici, Katedra financií a účtovníctva)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 6. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu)
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (Fakulta podnikatelská, VUT v Brně)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info