JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

odborný asistent – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.46
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4816
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D., nar. 11. 6. 1978 v Brně, ženatý, 2 synové
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU
 • Nejvyšší správní soud
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • soudce Nejvyššího správního soudu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996 - 2001: Mgr.: Právnická fakulta MU, Brno
 • 1996-2005: Mgr.: Fakulta sociálních studií MU, Brno
 • 2001: JUDr.: Právnická fakulta MU, Brno
 • 2001 - 2005: Ph.D.:Právnická fakulta MU, Brno, obor mezinárodní právo veřejné
Přehled zaměstnání
 • 2000 - 2002: Mezinárodní politologický ústav MU (asistent pro projekty)
 • 2001 - 2002: Kancelář veřejného ochránce práv (právník)
 • 2005 - 2008: Institut pro srovnávací politologický výzkum FSS MU (výzkumný pracovník)
 • 2013 - 2017: Katedra mezinárodního a evropského práva (odborný asistent)
 • 2002 - 2018: Ústavní soud ČR (asistent soudce, vedoucí odboru, generální sekretář)
 • 2005 - doposud: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU (odborný asistent)
 • 2018 - doposud: Nejvyšší správní soud (soudce, předseda senátu a člen volebního senátu)
Pedagogická činnost
 • Právnická fakulta MU: Mezinárodní právo veřejné univerzální a partikulární ochrana lidských práv (2004, 2005)
 • Fakulta sociálních studií MU: Ochrana menšin a azyl v mezinárodním právu, Mezinárodní právo veřejné, Ústavní spory před ESD, International and Transnational Organizations and European Politics, Judicializace mezinárodní politiky, Mezinárodní instituce, International Law and Regimes, Constitutionalism
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2009: Judicializace mezinárodní politiky (FRVŠ)
 • 2009: Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války (GAČR, spoluřešitel)
 • 2013: Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky (GAČR, spoluřešitel)
Akademické a odborné stáže
 • 2006: Universita Degli Studi di Trento, Dipatimento di Scienze Giuridiche, Italie 2009: Mezinárodní trestní tribunál, Haag, Nizozemí
Universitní aktivity
 • 2006 - 2009: člen Akademického senátu FSS MU
 • 2007 - 2009: místopředseda Akademického senátu FSS MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2002: Výbor pro občanská a politická práva při Radě Vlády ČR pro lidská práva (člen výboru)
 • 2009 - 2018: Benátská komise (liason officer)
 • 2012: advokátní zkouška (ČAK)
 • 2014 - 2018: člen Legislativní rady vlády
 • 2013 - doposud: člen Zkušební komise ČAK
Vybrané publikace
 • POSPÍŠIL, Ivo. Activist Constitutional Court as Utility Tool for Correcting Politics. Structure, Composition and Case-law. In Astrid Lorenz, Hana Formánková. Czech Democracy in Crisis. 1st ed. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 133 - 155. ISBN 978-3-030-40005-7. doi:10.1007/978-3-030-40006-4_7. URL info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ein aktivistisches Verfassungsgericht als Korrektiv der Politik. In Astrid Lorenz, Hana Formánková. Das politische System Tschechiens. Wiesbaden: Springer VS, 2018. s. 131-152. ISBN 978-3-658-21558-3. doi:10.1007/978-3-658-21559-0_7. URL info
 • SMEKAL, Hubert, Ladislav VYHNÁNEK, Jan GRINC, Jan CHMEL, Jan KRATOCHVÍL, Jiří MALENOVSKÝ, Jan PETROV, Marica PIROŠÍKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vít Alexander SCHORM, Dušan SULITKA, Katarína ŠIPULOVÁ, Ján ŠTIAVNICKÝ a Michal ZEMANÍK. Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 253 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-037-3. Web nakladatele info
 • HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. první. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016. 327 s. Studie i analizy. ISBN 978-83-64753-47-3. URL info
 • SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ a Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. Brno: MUNI Press, 2016. 316 s. edition Scientia ; File. No. 578. ISBN 978-80-210-8435-3. URL info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Suděvnaja vlasť i pravovoj porjadok. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK, 2006. s. 139-157, 18 s. Democracy. ISBN 80-7325-104-3. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Práva národnostních menšin. Mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 187 s. Společenské vědy. ISBN 80-86861-97-X. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. As-sulta 'l-qudá'íja wa 'n-nizám al-qánúní. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno - Bagdad: CDK - IRI, 2005. s. 116 - 130. Mimo edice. ISBN 80-7325-058-6. info

14. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info