prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Kinetika a mikrofluidika


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C13/232
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6667
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2010
Datum ukončení řízení 1. 9. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Vývoj moderních enzymových technologií a jejich uplatnění v dlouhodobě udržitelném rozvoji
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Katarína Dercová, Ph.D. (STU V Bratislavě)
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR Praha)
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. (Univerzita Palackého Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 5. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Kateřina Demnerová, Csc. (VŠCHT Praha)
doc. Ing. Katarína Dercová, Ph.D. (STU V Bratislavě)
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 5. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 9. 2016
Datum ukončení řízení 13. 12. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 2. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (FCH VUT v Brně)
prof. RNDr. Rudiger Ettrich, Ph.D. (MBÚ AV ČR, Nové Hrady)
doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV CŘ)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 3. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info