Barbora Halašková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

telefon: 549 49 4433
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Barbora Halašková (dříve Padrtová), Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Joštova 10, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Ph.D., mezinárodní vztahy, FSS MU
 • 2012: Mgr., politologie/bezpečnostní a strategická studia, FSS MU
 • 2008: Universiteit Twente, Nizozemí
Přehled zaměstnání
 • říjen 2017 - současnost: odborná asistentka, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
 • červenec 2018 - červenec 2019: výzkumná pracovnice, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Rakousko
 • červenec 2016 - červenec 2018: expertka - geopolitika a bezpečnost, Polar Research and Policy Initiative, Londýn, Velká Británie
 • září 2013 - září 2017: lektorka, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
 • duben 2016 - leden 2017: vedoucí výzkumné skupiny (analýza arktické politiky pro Ministerstvo zahraničních věcí), Institut mezinárodních vztahů (IIR), Praha
 • leden 2014 - říjen 2015: programová ředitelka pro tranzici, výzkumná pracovnice, Centrum pre europské a severoatlantické záležitosti (CENAA), Bratislava, Slovensko
 • leden 2011 - leden 2014: projektová manažerka, Junior Research Fellow, Centrum pre europské a severoatlantické záležitosti (CENAA), Bratislava, Slovensko
 • leden 2012 - duben 2012: odborná stážistka, Kancelář státního tajemníka, Ministerstvo obrany Slovenské republiky, Bratislava, Slovensko
 • leden 2011 - červen 2011: odborná stážistka, Velvyslanectví Irácké republiky, Washington D.C., USA
Pedagogická činnost
 • podzim 2013 - současnost: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno => vybrané kurzy: Globální politika-aktuální problémy; Arktická geopolitika; Dějiny mezinárodních vztahů a světové politiky; NATO v evropské bezpečnostní architektuře; Dějiny NATO; NATO a evropská bezpečnost; Česká zahraniční politika; Operace krizového řízení; Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů; Mezinárodní bezpečnostní politika
 • jaro 2020 - hostující lektorka: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland => course "Development of Global Politics – Current Challenges"
 • jaro 2019 - hostující lektorka: Northern (Arctic) Federal University Named After M.V. Lomonosov (NARFU), Arkhangelsk, Russian Federation => course "Arctic Geopolitics"
 • podzim 2018 - hostující lektorka: University of Saskatchewan, Canada => course "Geopolitical and Security Challenges in the Arctic"
 • jaro 2013 - jaro 2015: Centrum pre europské a severoatlantické záležitosti (CENAA), Slovensko: Večerní škola zahraniční a bezpečnostní politiky pro novináře; Letní škola pro mladé profesionály
 • podzim 2012: Fakulta sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského, Slovensko: Euroatlantická bezpečnostní architektura
Vědeckovýzkumná a projektová činnost
 • 2020 - 2022: hlavní řešitelka, projekt Grantová agentura Masarykovy univerzity GAMU: "ARCTOS MU (ARCTIC Centre for Human-to-Environment Oriented Studies: Impact of Climate Change and Human Activities in the Arctic)"
 • 2016 - 2020: expertka v uživatelské skupině, výzkumný projekt H2020: "APPLICATE (Advanced Prediction in Polar regions and beyond: Modelling, observing system design and LInkages associated with ArctiC ClimATE change)"
 • 2016 - 2017: hlavní řešitelka, projekt TAČR BETA: "Region Arktidy: aspekty politicko-bezpečnostní, ekonomické a vědecko-výzkumné". Výzkumná analýza pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Ústav mezinárodních vztahů Praha
 • 2015 - 2019: členka expertního týmu, výzkumný projekt Finská akademie: "HuSActic (Human Security as a promotional tool for societal security in the Arctic: Addressing Multiple Vulnerability to its Population with Specific Reference to the Barents Region)"
 • 2014 - 2015: projektová manažerka, členka expertního týmu, výzkumný/policy projekt NATO - Science for Peace (NATO SFP) Enhanced support for NATO-led operations and missions: "Lessons learned of small countries from committing troops into operations abroad"
 • 2013 - 2014: projektová manažerka, členka expertního týmu, výzkumný/policy projekt Mezinárodní vyšegrádský fond (IVF): "Security Sector Reform in EaP countries: Closer to Europe"
 • 2013 - 2014: projektová manažerka, členka expertního týmu, výzkumný/policy projekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SLOVAKAID): "Security Sector Reform in Georgia - Strengthening capacities, building of democratic institutions, experience sharing from transition process"
 • 2012 - 2013: projektová manažerka, členka expertního týmu, výzkumný/policy projekt Mezinárodní vyšegrádský fond (IVF): "Security Sector Reform Centre of Excellence in Southern Caucasus"
Akademické stáže
 • duben 2019: International Visitor Leadership Program (IVLP), Washington D.C., New York, Colorado Springs Colorado, El Paso Texas, Tampa Florida, USA „Směrem k bezpečnějšímu světu“
 • srpen 2017: Vysoká škola ekonomická v Bratislavě, Slovensko. Letní škola, „Výuka a studium politiky a mezinárodních vztahů“, program rozvoje vzdělávání SEDA
 • květen 2016: Nord University, Bodø, Norsko. Ph.D. kurz, Dialog na severu 2016: „Správa severu: implikace pro arktický soukromý a veřejný sektor“
 • červen 2015: University of Lapland, Rovaniemi, Finsko. Calotte Akademie: „Zdroje a bezpečnost v globalizované Arktidě“
 • leden 2015: University of Tromsø - Norská arktická univerzita. Ph.D. workshop „Arktické hranice: Fórum mladých vědců“
 • březen 2014: Nord University, Bodø, Norsko. Ph.D. kurz "Arktický dialog 2014: Arktida v globální perspektivě - zdroje"
Mimouniverzitní aktivity
 • delegátka ČR v mezinárodní organizaci International Arctic Science Committee (IASC), Pracovní skupina Social&Human
 • členka mezinárodní organizace UArctic Thematic Network on Geopolitics and Security
 • členka the Arctic-FROST Network, National Science Foundation (NSF)
 • členka ediční rady časopis Philosophy Study Journal, David Publishing Company
 • členka Association of Polar Early Career Scientists (APECS)
 • členka International Political Science Association (IPSA)
 • členka European Consortium for Political Research (ECPR)
Vybrané publikace
 • PADRTOVÁ, Barbora. Applying conventional theoretical approaches to the Arctic. In Gunhild Hoogensen Gjørv, Marc Lanteigne, Horatio Sam-Aggrey. Routledge Handbook of Arctic Security. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis, 2020, s. 29-42. Routledge handbooks. ISBN 978-1-138-22799-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781315265797-3. URL info
 • ŁUSZCZUK, Michał, Barbora PADRTOVÁ a Wojciech SZCZERBOWICZ. Political dimension of Arctic research. Oceanologia. Polish Academy of Sciences, Institute of Oceanology, 2020, roč. 62, 4, Part B, s. 608-621. ISSN 0078-3234. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2020.03.008. article - open access info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Frozen narratives : How media present security in the Arctic. Polar Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 21, September, s. 37-46. ISSN 1873-9652. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.polar.2019.05.006. URL info
 • HEININEN, Lassi, Karen EVERETT, Barbora PADRTOVÁ a Anni REISSELL. Arctic Policies and Strategies – Analysis, Synthesis, and Trends. Online. Laxenburg: IIASA, 2019, 263 s. ISBN 978-3-7045-0156-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.22022/AFI/11-2019.16175. URL info
 • PADRTOVÁ, Barbora. The Arctic Narratives - Storylines Framing by the U.S. Securitizing Actors. In Xue, Guifang and He, Liu. Law and Governance : Emerging Issues of the Polar Regions. Beijing: China University of Political Science and Law Press, 2018, s. 194-220. ISBN 978-7-5620-8205-7. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. It takes two to tango : How to get international relations students engaged in their learning. Online. In Gabriela Pleschová, Agnes Simon. Early career academics' reflections on learning to teach in Central Europe. London: SEDA, 2018, s. 103-111. ISBN 978-1-902435-63-3. chapter book info
 • PADRTOVÁ, Barbora a Zuzana TRÁVNÍČKOVÁ. Region Arktidy: aspekty politicko - bezpečnostní, ekonomické a vědecko - výzkumné. Výzkumná analýza pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Prague: Institute of International Relations, 2017, 97 s. Výzkumná zpráva. URL info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Regional Security Patterns in the Arctic. Online. In BOURMISTROV, Anatoli, Elena DYBTSYNA a Nadezda NAZAROVA. Management in the High North : Young Researchers’ Contribution. Bodø (Norway): Nord Universitet, 2017, s. 1-8. ISBN 978-82-7456-763-4. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Barbora PADRTOVÁ. THE MOSCOW TIMES AS A SECURITIZATION ACTOR OF THE ARCTIC TOPIC FROM 2007 TO 2014. In Group Authors. Conference: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Sofia: SGEM, 2016, s. 397-404. ISBN 978-619-7105-73-5. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Rusko v Arktidě – hrozba, nebo partner? Zahraničná politika. Výskumné centrum SFPA, 2016. ISSN 1336-7218. URL info
 • KOŘAN, Michal, Jan BLINKA, Vít BORČANY, Vít DOSTÁL, Pavlína JANEBOVÁ, Jana JUZOVÁ, Petr KOLÁŘ, Šárka MICHKOVÁ, Michal MOCHŤÁK, Barbora PADRTOVÁ, Michaela PAVLÍKOVÁ a Pavel PŠEJA. Aktéři a tvorba české zahraniční politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8774-3. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Od Walesu k Varšavě: současné výzvy pro NATO a postavení ČR. Policy Paper AMO. AMO, 2015. URL info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Russian Military Build-up in the Arctic: Strategic Shift in the Balance of Power or Bellicose Rhetoric Only? Northern Research Forum and the University of the Arctic Thematic Network (TN) on Geopolitics and Security, 2014. ISSN 2298-2418. URL info
 • ONDREJCSÁK, Robert, Lucia HUSENICOVÁ a Barbora PADRTOVÁ. Security Strategies and Strategic Documents of Key Global Actors (The United States, China, Russia). In Ondrejcsák, Robert. Introduction to Security Studies. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2014. ISBN 978-80-971124-8-6. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Security Sector Reform Action Plans for the South Caucasus countries. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2014, 78 s. ISBN 978-80-971124-7-9. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Russian approach towards the Arctic region. In Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. – Valášek, T. Panorama of Global Security Environment 2012. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2012, s. 690-705. URL info
 • PADRTOVÁ, Barbora. NATO-Russia Relations. In Ondrejcsák, R. – Górka-Winter, B. NATO’s Future Partnerships. Bratislava – Warszawa: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA) – Polish Institute of International Affairs (PISM), 2012, s. 35-50. ISBN 978-80-971124-0-0. URL info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Missile defence in Europe in the context of NATO-Russia Relations. Transatlantic Files 3/2012. Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2012. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Emerging importance of the Arctic region. In Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. – Valášek, T. Panorama of Global Security Environment 2011. Bratislava:Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2011, s. 641-659, 717 s. ISBN 978-80-970041-9-4. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Putin’s Visit in China – the Broader Context: State of China-Russia Relations Today. In Center for European and North Atlantic Affairs. CENAA, 2011. URL info

19. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info