doc. Mgr. David Kraus, Ph.D.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/03012
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8473
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. David Kraus, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Aplikovaná matematika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 9. 2021
Datum ukončení řízení 1. 5. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Topics in Functional Data Analysis
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, MFF UK)
doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, MFF UK)
Prof. Philippe Lambert (Institute for Human and Social Sciences, University of Liege, Belgie; Institute of Statistics, Biostatistics and Actuarial Sciences, Université catholique de Louvain, Belgie)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 3. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (Ústav matematiky a statistiky PřF MU)
Členové doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, MFF UK)
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D. (Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, UPOL)
Prof. Siegfried Hörmann (Institute of Statistics, Graz University of Technology, Rakousko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info