Mgr. Tomáš Mořkovský

lektor II – Ústav antropologie


kancelář: pav. 02/02016
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4157
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Tomáš Mořkovský, narozen 1. října 1977 ve Valašském Meziříčí, ženatý
Pracoviště
 • Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, tel:+420 549494157
Funkce na pracovišti
 • Tajemník,Lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996 - 2001 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav antropologie
 • 2001 titul Magistr, zkratka Mgr.(Diplomová práce:Nositelé ostruh z 9. až 15. století, vedoucí práce Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.)
Přehled zaměstnání
 • 2003 - 2006 Odborný pracovník na Katedře antropologie PřF MU
 • 2006 až doposud tajemník a lektor na Ústavu antropologie PřF MU
Pedagogická činnost
 • Vede a podílí se na výuce předmětů: Antropologie novověku,Základy vědecké práce, Terénní cvičení, Evoluce kosterní soustavy člověka, Metody antropologie I, Metody antropologie II.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Kosterní antropologie
 • Socio-kulturní antropologie (Pohřební zvyklosti a rituály)
Akademické stáže
 • Září 1999 až únor 2000 Katedra archeologie, Georg-August Universität Göttingen, Německo. (Stáž v rámci programu Socrates/Erasmus)
 • Květen 2004 studijní pobyt Katedra archeologie, Georg-August Universität Göttingen, Německo.
Vybrané publikace
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš, Petr STAREC, Petra URBANOVÁ, Ivana JAROŠOVÁ, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Ivo SVĚTLÍK. Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků. In Ivana Boháčová, Miroslava Šmolíková. Praha archeologická. Archaeologica Pragensia - Supplementum 3. První vydání. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, Archeologický ústav AVČR Praha. s. 319-348. ISBN 978-80-87828-19-9. 2016. info
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš. Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. první. Brno: Masarykova univerzita. s. 73-81. ISBN 978-80-210-4971-0. 2009. info
 • URBANOVÁ, Petra, Jaroslav PEŠKA, Marek KALÁBEK, Miroslav KRÁLÍK, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Ivana JAROŠOVÁ, Martin HLOŽEK, Gabriela DRESLEROVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Jan NOVÁČEK, Soňa KRÁSNÁ a Pavla MALÁ. Anthropological and archeological analysis of unique Eneolithic grave from Olomouc - Nemilany site, Czech Republic. Humanbiologia Budapestinensis. Budapest, roč. 30, -, s. 37-44. ISSN 0134-0034. 2007. info
 • KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ a Martin HLOŽEK. Neinvazivní rekonstrukční postupy v antropologii. In Sborník z Konference konzervátorů a restaurátorů. Brno: Technické muzeum v Brně. s. 68-71, XI-XIII, 7 s. ISBN 80-86413-41-1. 2007. info
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš a Zdeněk TVRDÝ. Využití detektorové prospekce při výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, roč. 1/2007, 1/07, s. 100-105. ISSN 1802-5463. 2007. info
 • KRÁLÍK, Miroslav, Jaroslav PEŠKA, Marek KALÁBEK, Petra URBANOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Ivana JAROŠOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Jan NOVÁČEK, Pavla MALÁ a Soňa KRÁSNÁ. Předběžná analýza kosterních pozůstatků a hrobové výbavy jedince kultury lidu se šňůrovou keramikou z lokality Olomouce-Nemilan, ulice Lidická (Nemilany 4). In Ročenka 2005. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc. s. 108-145. ISBN 80-86989-01-1. 2006. info
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš. Využití antropologických metod při interpretaci miniaturních seker nalezených v slovanských hrobech. In Ve službách archeologie VI. 2005. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodril Brno, Archeologický ústav Nitra. s. 431-435. ISBN 80-7275-060-7. 2005. info
 • KRAJÍC, Rudolf a Tomáš MOŘKOVSKÝ. Nález lidských kosterních pozůstatků na táborském hradě. In Ve službách archeologie VI. 2005. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Geodril Brno; Archeologické ústav Nitra. s. 397-416. ISBN 80-7275-060-7. 2005. info
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš. Antropologické vyhodnocení kosterního materiálu ze sladovny táborského hradu. Česká antropologie. Olomouc, roč. 2005, č. 55, s. 89-91. ISSN 0862-5085. 2005. info
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš. Nosili slovanští bojovníci jezdecké ostruhy vyráběné na míru? Živá archeologie- (Re)konstrukce a experiment v archeologii. Hradec Králové, roč. 2005, č. 6, s. 6-8. ISSN 1213-1628. 2005. info

20. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info