Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Norbert Werner, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Stanford University
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 3. 2016
Datum ukončení řízení 1. 9. 2016
Habilitační práce (veřejná část) From supermassive black holes to the large-scale structure of the Universe
Oponenti habilitační práce RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (AsÚ AV ČR Praha)
Prof. Craig Sarazin, Ph.D. (University of Virginia)
Prof. Dr. Marcus Brüggen (University of Hamburg)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 5. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Rikard von Unge, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (AsÚ AV ČR Ondřejov)
prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (AsÚ AV ČR Ondřejov)
doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (AÚ UK v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2016
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 7. 2021
Datum ukončení řízení 7. 6. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 10. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. Rikard von Unge, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Slezská univerzita, Fyzikální ústav v Opavě)
Prof. Dr. Marcus Brüggen (University of Hamburg, Německo)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 11. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info