doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykův onkologický ústav v Brně
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 10. 2005
Datum ukončení řízení 1. 2. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Lymfatické mapování a identifikace sentinelové uzliny u karcinomu tračníku
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Jan Schützner, CSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
prof.MUDr. Michael Dlouhý,CSc. (PU Olomouc-Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 11. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Michael Dlouhý, CSc. (PU - Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr. Jan Schützner,CSc. (UK - 1.Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr. Karel Havlíček,CSc. (Nemocnice Pardubice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 11. 2005