Životopis

Životopis

Identifikace osoby
  • Narozen: 1977 Národnost: Czech Web of Science: D-1133-2014 Orcid: orcid.org/0000-0002-5169-4327
Pracoviště
  • Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Funkce na pracovišti
  • Výzkumný a vývojový pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 2001 – 2007 Univerzita Pardubice, Katedra analytické chemie, Postgraduální studium Analytická chemie, Ph.D. 1999 – 2001 Univerzita Pardubice, Katedra biologických a biochemických věd, Magisterské studium Analýza biologických materiálů, Mgr. 1996 – 1999 Univerzita Pardubice, Katedra biologických a biochemických věd, Bakalářské studium Klinická biologie a chemie, Bc. 1992 – 1996 Gymnázium Velké Meziříčí
Přehled zaměstnání
  • Od 2017: Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2006 - 2016: Katedra analytické chemie, Fakulta cchemicko-technologická, Univerzita Pardubice, pardubice
Pedagogická činnost
  • C1600 Základní praktikum z chemie C9075 Pokročilá kapalinová chromatografie C1635 Analytická chemie - praktikum C8102 Speciální metody - praktikum
Vědeckovýzkumná činnost
  • Příprava a charakterizace polymerních monolitických stacionárních fází a jejich využití v separacích nízko a vysokomolekulárních látek v různých chroamtografických módech. Využití statistických metod v cílené přípravě stacionárních fázích a optimalizaci separačního procesu. Vývoj miniaturizovaných analytických systémů s využitím různých detekčních technik.
Akademické stáže
  • Kalifornská univerzita v Berkeley, Kalifornie, USA, Katedra chemie, 12. 1. 2009 – 14. 1. 2011 ESPCI, Paříž, Francie, Laboratoř environmentální a analytické chemie, 1.10. 2005 – 30. 6. 2006 Univerzita Amsterdam, Nizozemí, Skupina analýzy polymerů, 1. 9. – 31. 12. 2003, 16. 7. – 1. 10. 2004 Technická univerzita Eindhoven, Nizozemí, Laboratoř polymerní chemie, 6. 3. – 31. 8. 2002, 15. 1. – 15. 7. 2004 University Londýn, Royal Holloway, Velká Británie, Oddělení chemických věd, 20. 6. – 6. 9. 2001
Mimouniverzitní aktivity
  • Člen organizačního výboru konference 45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques konané v Praze ve dnech 18. - 22. června 2017.
Ocenění vědeckou komunitou
  • 2012 Cena za nejlepší poster HPLC 2012, Anaheim, Kalifornie, USA 2010 Člen diskusní komise mezinárodní chromatografické společnosti CASSS 2006 Cestovní ocenění, HPLC 2006, San Francisco, Kalifornie, USA 2004 – 2005 Člen Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice, místopředseda 1999 – 2003 Člen Akademického senátu Univerzity Pardubice Ocenění členů týmu Martina Komendová – První místo Ceny Shimadzu, 2016 Radovan Metelka – Plakátové sdělení vybráno mezi 20 nejlepších na HPLC 2015 v Ženevě Martina Komendová – Cena děkana FChT Unviverzity Pardubice za nejlepší diplomovou práci, 2015 Veronika Škeříková – Plakátové sdělení vybráno mezi 6 nejlepších na ISSS 2014 Simona Janků – První místo Cena Merck, 2014

30. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info