doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C14/334
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8579
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Narozen: 1977
 • Národnost: Czech
 • Web of Science: D-1133-2014
 • Orcid: orcid.org/0000-0002-5169-4327
Pracoviště
 • Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001 – 2007 Univerzita Pardubice, Katedra analytické chemie, Postgraduální studium Analytická chemie, Ph.D.
 • 1999 – 2001 Univerzita Pardubice, Katedra biologických a biochemických věd, Magisterské studium Analýza biologických materiálů, Mgr.
 • 1996 – 1999 Univerzita Pardubice, Katedra biologických a biochemických věd, Bakalářské studium Klinická biologie a chemie, Bc.
 • 1992 – 1996 Gymnázium Velké Meziříčí
Přehled zaměstnání
 • Od 2017: Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 2006 - 2016: Katedra analytické chemie, Fakulta cchemicko-technologická, Univerzita Pardubice, pardubice
Pedagogická činnost
 • C9075 Pokročilá kapalinová chromatografie
 • C6160 Analytická chemie II - seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • Příprava a charakterizace polymerních monolitických stacionárních fází a jejich využití v separacích nízko a vysokomolekulárních látek v různých chromatografických módech.
 • Využití statistických metod v cílené přípravě stacionárních fázích a optimalizaci separačního procesu.
 • Vývoj integrovaných analytických systémů s využitím různých detekčních technik.
Akademické stáže
 • Kalifornská univerzita v Berkeley, Kalifornie, USA, Katedra chemie, 12. 1. 2009 – 14. 1. 2011
 • ESPCI, Paříž, Francie, Laboratoř environmentální a analytické chemie, 1.10. 2005 – 30. 6. 2006
 • Univerzita Amsterdam, Nizozemí, Skupina analýzy polymerů, 1. 9. – 31. 12. 2003, 16. 7. – 1. 10. 2004
 • Technická univerzita Eindhoven, Nizozemí, Laboratoř polymerní chemie, 6. 3. – 31. 8. 2002, 15. 1. – 15. 7. 2004
 • University Londýn, Royal Holloway, Velká Británie, Oddělení chemických věd, 20. 6. – 6. 9. 2001
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen organizačního výboru konference 45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques konané v Praze ve dnech 18. - 22. června 2017.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2019 Cena za nejlepší poster, ISSS 2019, Lodz, Polsko
 • 2012 Cena za nejlepší poster HPLC 2012, Anaheim, Kalifornie, USA
 • 2010 Člen diskusní komise mezinárodní chromatografické společnosti CASSS
 • 2006 Cestovní ocenění, HPLC 2006, San Francisco, Kalifornie, USA
 • 2004 – 2005 Člen Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice, místopředseda
 • 1999 – 2003 Člen Akademického senátu Univerzity Pardubice
 • Ocenění členů týmu
 • Kateřina Hrůzová - Brno Ph.D. Talent, 2023
 • Kateřina Hrůzová - Cena poroty, Cena Karla Štulíka, 2022
 • Martina Nechvátalová - Cena prorektorky Masarykovy univerzity za excelentní studium, 2021
 • Martina Nechvátalová (roz. Komendová) - Cena děkana Přírodověcké fakulty Masarykovy univerzity, 2021
 • Martina Komendová – Druhé místo za nejlepší studentskou přednášku, ISSS 2019, Polsko
 • Lukáš Hekerle – Cena poroty, Cena Karla Štulíka, 2019
 • Martina Komendová – První místo Ceny Shimadzu, 2016
 • Radovan Metelka – Plakátové sdělení vybráno mezi 20 nejlepších na HPLC 2015 v Ženevě
 • Martina Komendová – Cena děkana FChT Unviverzity Pardubice za nejlepší diplomovou práci, 2015
 • Veronika Škeříková – Plakátové sdělení vybráno mezi 6 nejlepších na ISSS 2014
 • Simona Janků – První místo Cena Merck, 2014

15. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info