doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.


telefon: 532 23 8281
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jana Žáková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anatomie, histologie a embryologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 4. 2014
Datum ukončení řízení 1. 4. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Vývoj a podíl klinické embryologie v programu asistované reprodukce
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. (Repromeda, s.r.o., Brno)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 6. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (MU - Lékařská fakulta)
prof. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc. (VFU, Fakulta veterinárního lékařství)
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. (Repromeda,s.r.o., Brno)
doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. (FN a LF UP Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 11. 2014
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 10. 3. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info