prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.


kancelář: bud. A21/324
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4068
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 10. 2000
Datum ukončení řízení 1. 10. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 11. 2000
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof.MUDr. Vladimír Janout,CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. (UK Praha -3. Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Lener, DrSc. (UK Praha - 3.Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Karel Dohnal, CSc. (UK Praha - 2.Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 11. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 2. 2001