Ing. Anna Novotná

vedoucí centra – Centrum léčivých rostlin


e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Centrum léčivých rostlinLékařská fakulta
Pracovní zařazení Vedoucí centra

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Centrum léčivých rostlinLékařská fakulta
Pracovní zařazení Vedoucí (ředitelka) Botanické zahrady
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 242605
Interní informace Portál MU IS MU