MUDr. Michal Staník, Ph.D.


e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika operační onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty ústavu pro VaV

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika operační onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Ondřeje SlabéhoStředoevropský technologický institut (externí spolupráce)

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 244020
Interní informace Portál MU IS MU