prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Katedra vizuální informatiky


kancelář: C222
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6939
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 1. 2016
Datum ukončení řízení 2. 12. 2016
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 4. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. (FIT ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (FIT VUT v Brně)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 4. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 17. 5. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info