doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.101a
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4887
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Egle Mocciaro
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 11. 2022
Datum ukončení řízení 1. 2. 2024
Habilitační práce (veřejná část) Paths of modality and beyond. The grammaticalisation of modals and directive markers in Sicilian
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Kapitoly 4, 5, 6 a přílohy. Smlouva s nakladatelstvím.
Oponenti habilitační práce Prof. Delia Bentley (Manchesterská univerzita)
Prof. Cinzia Russi (Univerzita Texas)
Assoc. Prof. Erling Strudsholm (Kodaňská univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Claudio Iacobini (Univerzita v Salermu)
Prof. Maria Napoli (University of Eastern Piedmont)
prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info