doc. Anton Galaev, Dr. rer. nat.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Anton Galaev, Dr. rer. nat.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
Obor řízení Matematika - Geometrie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 11. 12. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 3. 2024
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně)
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova)
Prof. Anna Maria Fino, Ph.D. (Department of Mathematics "Giuseppe Peano", University of Turin, Itálie)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2024

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Anton Galaev, Dr. rer. nat.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Geometrie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 5. 2013
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Theory of Holonomy Groups for Supermanifolds
Oponenti habilitační práce prof. Dmitry Alekseevskiy (Přírodovědecká fakulta)
Prof. Dr. Lorenz Schwachhöfer (Universita Dotrmund, Německo)
prof. Sergei Merkulov (University of Luxembourg)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 11. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (FSI VUT Brno)
prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. (PřF Ostravská univerzita v Ostravě)
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info