prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.


kancelář: bud. F37/507
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5815
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Stomatologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty kliniky

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Stomatologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
kancelář bud. F37/507Kamenice 126/3, 625 00 Brno
telefon 549 49 5815, 543 183 430, 452
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2527
Interní informace Portál MU IS MU