prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 27. 8. 2001
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 5. 2002
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Jeřábek, DrSc. (FF MU)
Členové prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. (PedF JU České Budějovice)
prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (FF MU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 5. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 10. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info