prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.


Kancelář: pav. 06/01005
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5433
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyzika plazmatu
Habilitační práce (veřejná část) Mikrovlny ve fyzice plazmatu: diagnostika a aplikace
Datum zahájení 10. 12. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. (ČVUT Praha)
doc. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. (FMFI Univerzita Komenského v Bratislavě)
Oponenti doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (MFF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2010
Datum zasedání VR fakulty 26. 5. 2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Fyzika plazmatu
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 14. 9. 2016
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. (Uk v Bratislavě)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 2016
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 7. 12. 2016
Datum zasedání VR MU 21. 3. 2017
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 19. 6. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info