doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra právní teorie


kancelář: 306
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5511
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Martin Hapla, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Teorie práva
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 5. 2022
Datum ukončení řízení 1. 1. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Utilitarismus a filosofie lidských práv
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The habilitation thesis will be published in the autumn of 2022 by Leges. Its text is therefore protected by a license agreement and will be publicly available.
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. (Trnavská univerzita)
JUDr. Martin Turčan, PhD. (Univerzita Komenského)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 9. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (Právnická fakulta UK v Praze)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
Matthias Klatt (Univerzita Graz)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 12. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info