JUDr. Ondřej Kadlec, J.D., MPhil, Ph.D.

odborný asistent – Ústav pro otázky soudnictví


korespondenční adresa:
Veveří 158/70, 611 80 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: Doktorské studium, Ph.D., Právnická fakulta Karlovy univerzity, obor teorie, filozofie a sociologie práva, závěrečná práce Role velkých senátů nejvyšších soudů a pléna Ústavního soudu při dotváření práva (vedoucí práce: Zdeněk Kühn)
 • 2019: Magisterské studium Master of Philosophy, MPhil, University of Oxford, závěrečná práce: Role velkého senátu na Evropském soudu pro lidská práva (vedoucí práce: Alison Young) (prospěl s vyznamenáním)
 • 2014: Juris Doctor, J.D., Nova Southeastern University, Shepard Broad College of Law, Davie, Florida (magna cum laude)
 • 2013: Magisterské studium, Mgr., Právnická fakulta Karlovy univerzity, závěrečná práce Metodologie interpretace práva v judikatuře Ústavního soudu ČR (vedoucí práce: Zdeněk Kühn) (prospěl s vyznamenáním)
Akademické a pracovní zkušenosti
 • 2019–dosud: Ústav pro otázky soudnictví, Masarykova univerzita, výzkumník a vyučující
 • 2022: University of Oxford, vyučující evropského práva
 • 2014–2019: Nejvyšší správní soud České republiky, asistent soudkyně
 • 2016–2017: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, vyučující teorie práva
Vybrané publikace
 • KOSAŘ, David, Katarína ŠIPULOVÁ a Ondřej KADLEC. The Case for Judicial Councils as Fourth-Branch Institutions. European constitutional law review. Cambridge: Cambridge Univ. Press, roč. 4, 28 February, s. 1-38. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019624000038. 2024. Open access článku info
 • KADLEC, Ondřej. Od tradice k technologii: citační analýza a proměny práce s judikaturou. Časopis pro právní vědu a praxi. Masaryk University Press, roč. 31, č. 2, s. 433-446. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2023-2-7. 2023. Open access článku info
 • KADLEC, Ondřej a Adam BLISA. Superjudges and the Separation of Powers: A Case Study of Judicial Informality in Czechia. German Law Journal. Lexington: Washington & Lee University School of Law, roč. 24, č. 8, s. 1282-1299. ISSN 2071-8322. doi:10.1017/glj.2023.68. 2023. Open access článku info
 • KADLEC, Ondřej. Review of Cristina E. Parau, Transnational Networking and Elite Self-Empowerment: The Making of the Judiciary in Contemporary Europe and Beyond. International Journal of Constitutional Law. Oxford University Press, roč. 20, č. 3, s. 1401-1405. ISSN 1474-2640. doi:10.1093/icon/moac082. 2022. Open access časopisu info
 • KADLEC, Ondřej a David KOSAŘ. Romanian version of the rule of law crisis comes to the ECJ: The AFJR case is not just about the Cooperation and Verification Mechanism. Common Market Law Review. Alphen aan den Rijn: Sijthoff, roč. 59, č. 6, s. 1823-1852. ISSN 0165-0750. doi:10.54648/cola2022120. 2022. Open access časopisu info
 • KADLEC, Ondřej, Katarína ŠIPULOVÁ a David KOSAŘ. Čtvrtá moc: konec Montesquieuovské triády? In Vojtěch Šimíček. Dělba moci. 1. vyd. Praha: Leges. s. 95-122. ISBN 978-80-7502-642-2. 2022. Web nakladatele info
 • KADLEC, Ondřej. Grand Chambers: A Conceptual Analysis. In ICON•S Mundo Conference (virtual). 2021. info
 • KADLEC, Ondřej. Reakce autora: sjednocování ano! Ale čeho, kým a jak? Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., roč. 30, č. 5, s. 35-47. ISSN 1802-3843. 2021. Open access časopisu info
 • KÜHN, Zdeněk, Tomáš KOCOUREK, Petr MIKEŠ, Ondřej KADLEC, Karel ČERNÍN, Filip DIENSTBIER a Karel BERAN. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR. 1104 s. ISBN 978-80-7598-479-1. 2019. info
 • KADLEC, Ondřej. Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky. Praha: Wolters Kluwer ČR. 292 s. ISBN 978-80-7598-456-2. 2019. info
 • KADLEC, Ondřej. Velké senáty a současné problémy aplikace práva vrcholnými soudy. In Jan Tryzna. Dělba moci a její proměny. Praha: Auditorium. ISBN 978-80-87284-80-3. 2019. info
 • KADLEC, Ondřej a Kristina BLAŽKOVÁ. Co je to právo? Právněteoretický pohled na rozhodnutí Soudního dvora ve věci Al Chodor. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843. 2018. URL info
 • KADLEC, Ondřej. Interpretační pravidlo v pochybnostech ve prospěch: účinný nástroj, nebo rétorická ozdoba? Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, roč. 155, č. 6, s. 526-542. ISSN 0231-6625. 2016. URL info
 • KADLEC, Ondřej. Rozdíly při řešení rozdílů: rozhodování velkých senátů českých nejvyšších soudů. In Macková Alena, Jelínek Jiří, Bohuslav Lukáš, Tryzna Jan. Aktuální otázky civilního a trestního řízení se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu a trestního řádu ve světle principů demokratického a právního státu. Praha: Spolek českých právníků Všehrd. s. 81-86. ISBN 978-80-85305-51-7. 2016. URL info

6. 8. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info