Mgr. David Balarin

Ústav hudební vědy


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. David Balarin, nar. 1976, trvalé bydliště: Praha
Pracoviště
 • Konzultační hodiny: pouze po dohodě (tel: 602341461; nebo e-mailem).
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Mgr. z Andragogiky (a Řízení lidských zdrojů), Univerzita J.A. Komenského v Praze, s.r.o., diplomová práce na téma: Souvislosti systému nástupnictví a znalostního managementu
 • 2005: Bc. ze Vzdělávání dospělých, Univerzita J.A. Komenského v Praze, s.r.o., diplomová práce na téma: Využití e-learningu ve firmením vzdělávání
 • 2008 – 2012: vybrané kurzy z oblasti estetiky, teorie a sociologie umění a dějin hudby na FF MU
Přehled zaměstnání
 • od 2011: Jednatel společnosti; DRILL B.S.
 • 2008 – 2011: Vedoucí divize HR poradenství a profesního rozvoje; DRILL B.S.
 • 2005 – 2007: Talent Manager pro Střední a Východní Evropu; InBev
 • 2002 – 2005: Manažer pro rozvoj e-learningu; Český Telecom
 • 2000 – 2002: Manažer oddělení personalistky a vzdělávání; eBanka
 • 1999 – 2002: Projekrový manager (pro zahraniční investory)
 • 1996 – 1999: Specialista pro personální marketing, Vedoucí personálního oddělení; Synthesia Pardubice
Pedagogická činnost
 • viz sekce Výuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Kulturni andragogika - aplikace umění ve vzdělávání a rozvoji dospělých; výchova a kultivace dospělé populace. Sociologie umění. Formy identifikace a rozvoje talentů v organizacích. Firemní (organizační) kultura. Řízení změn.
Vybrané publikace
 • BALARIN, David. Analyzing barriers for application of Art in Adult Education and Professional Development. In The Fourt Art of Management and Organization Conference. Banff, Canada: Essex Management Center, United Kingdom, 2008, s. 10-12. info
 • BALARIN, David. E-learning, efektivní forma vzdělávání zaměstnanců. In EMTECH 2005. 2005. info

13. 12. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info