Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.

odborný asistent – Geografický ústav


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

telefon: 549 49 4378
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D., narozen 21. června 1988 v Kroměříži, ženatý
Pracoviště
 • Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent (od r. 2019)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012-2017: Masarykova univerzita, Brno, Ph.D. v oboru Fyzická gografie
 • 2010-2012: Masarykova univerzita, Brno, Mgr. v oboru Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, Učitelství historie pro střední školy
 • 2007-2010: Masarykova univerzita, Brno, Bc. v oboru Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, Historie
Přehled zaměstnání
 • od 2019: odborný asistent, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno
 • 2012-2018: odborný pracovník, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno
 • od 2013: postdoktorand, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno
Pedagogická činnost
 • od 2019: lektor předmětů Klimatické změny, Environmentální historie, Ochrana a čistota atmosféry, Terénní cvičení z fyzické geografie, Provozní praxe 1, 2
 • od 2012: vedení cvičení předmětů Fyzická geografie, Meteorologie a klimatologie, Změny a kolísání podnebí, Metody geografického výzkumu, Geografie Evropy; lektor Kurzu polární ekologie-geovědy (2016)
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací, oponent bakalářských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblast vědeckého zájmu: historická klimatologie, časoprostorová variabilita hydrometeorologických extrémů na základě dokumentárních pramenů, dopady živelních pohrom na lidskou společnost, změna klimatu
 • Zapojení do vybraných vědeckých projektů jakožto vedoucí řešitelského týmu:
 • Spatiotemporal variability and impacts of windstorms in the Czech Republic, 1961-2019, CzeGGA 30/8201 (2020)
 • Zapojení do vybraných vědeckých projektů jakožto člen řešitelského týmu:
 • SustES - Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797 (2018-2022)
 • SHELTER - Sustainable Historic Environments holistic reconstruction through Technological Enhancement and community-based Resilience, European Union's Horizon 2020 research and innovation programme, 821282 (2021)
 • Epizody sucha v České republice a jejich příčinná podmíněnost, GA17-10026S (2017-2019)
 • ECOPOLARIS - Změny ve struktuře a funkci součástí terestrických polárních ekosystémů, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001708 (2017-2021)
 • Vichřice v českých zemích za posledních 500 let, GA15-11805S (2015-2017)
 • CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR, CZ02-OV-1-014-2014 (2015-2016)
 • Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha – InterSucho, CZ.1.07/2.3.00/20.0248 (2012-2015)
Akademické stáže
 • 10.1. - 4.3.2022: pracovní stáž, Univerzita Bern, Švýcarsko
 • 29.4 - 25.7.2019: pracovní stáž, Univerzita v Liverpoolu, Velká Británie
 • 5. - 15.3.2019: pracovní stáž, Univerzita v Cambridgi, Velká Británie
 • 24.11 - 8.12.2014: studijní stáž, Univerzita Bern, Švýcarsko
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen vědeckých společností European Geosciences Union, Historical Geography Research Group a České geografické společnosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016: Young Scientist Travel Award (EMS 2016)
 • 2015: Cena ředitele na konferenci Global Change: A Complex Challenge
 • 2013: Cena děkana za vynikající výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti
Vybrané publikace
 • BÍL, Michal, Oldřich KREJČÍ, Lukáš DOLÁK, Vladimíra KREJČÍ, Jan MARTÍNEK a Jiří SVOBODA. A chronology of landsliding based on archaeological and documentary data: Pavlovské vrchy Hills, Western Carpathian Flysch Belt. Scientific reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-12. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-57551-4. URL info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Kateřina CHROMÁ, Lukáš DOLÁK, Oldřich KOTYZA, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Petr DOBROVOLNÝ a Zbyněk ČERNOCH. Spatiotemporal variability of tornadoes in the Czech Lands, 1801–2017. Theoretical and Applied Climatology. WIEN: SPRINGER WIEN, 2019, roč. 136, 3-4, s. 1233-1248. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-018-2553-y. Full Text info
 • DOLÁK, Lukáš, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Petr DOBROVOLNÝ, Petr ŠTĚPÁNEK a Pavel ZAHRADNÍČEK. Extreme precipitation totals under present and future climatic conditions according to regional climate models. In David Vačkář, Dalibor Janouš. Climate change adaptation pathways from molecules to society. Brno: Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences, 2017. s. 27-37. Global Change & Ecosystems, Volume 2. ISBN 978-80-87902-17-2. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Hubert VALÁŠEK, Lukáš DOLÁK a Oldřich KOTYZA. Climatic effects and impacts of the 1815 eruption of Mount Tambora in the Czech Lands. Climate of the Past. 2016, roč. 12, č. 6, s. 1361-1374. ISSN 1814-9324. doi:10.5194/cp-12-1361-2016. info
 • DOLÁK, Lukáš, Rudolf BRÁZDIL, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ a Hubert VALÁŠEK. Selected drought impacts in South Moravia in the 18th and 20th centuries based on documentary evidence. In Otmar Urban, Mirka Šprtová, Karel Klem. Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, The Czech Academy of Sciences, v.v.i., 2015. s. 30-33. ISBN 978-80-87902-10-3. URL info
 • DOLÁK, Lukáš, Rudolf BRÁZDIL a Hubert VALÁŠEK. Impacts of hydrometeorological extremes in the Bohemian-Moravian Highlands in 1706–1889 as derived from taxation records. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2015, roč. 120, č. 4, s. 465-488. ISSN 1212-0014. URL info

5. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info