prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Biosystematika rostlin


kancelář: bud. D31/233
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3351
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 1. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Taxonomie a chorologie vybraných taxonů evropské květeny
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Karol Marhold, CSc. (Botanický ústav SAV Bratislava)
doc. RNDr. Pavol Mártonfi, Ph.D. (PřF UPJŠ Košice)
RNDr. František Krahulec, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc. (MZLU - Lesnická a dřevařská fakulta)
Členové doc. RNDr. Karol Marhold, CSc. (Botanický ústav SAV, Bratislava)
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. (UJEP - Pedagogická fakulta)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 13. 5. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 9. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (PřF UK Praha)
doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (Botanický ústav SAV, Bratislava)
Elwira Śliwińska (UTP University Bydgoszcz, Polsko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 11. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info