doc. Halyna Myronova, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Halyna Mychajlivna Myronova, CSc.
 • nar. 7. 8. 1947
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti
 • docentka ukrajinského jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, docentka ruského jazyka na ESF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1988: docent pro obor obecné jazykovědy
 • 1978: kandidát filologických věd
 • 1975-1978: Interní aspirantura Jazykovědného institutu O. O. Potebni Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě
 • 1965-1970: studium rusistiky a rumunistiky na Filologické fakultě Kyjevské Státní univerzity T.G.Ševčenka, Ukrajina
 • 1993-1994: studium ukrajinistiky na Filologické fakultě Kyjevské Státní univerzity T.G.Ševčenka, Ukrajina
 • 1978 Vědecká hodnost kandidáta filologických věd
Přehled zaměstnání
 • 1994-dosud: docentka ukrajinského jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • 1988-94: docentka na Filologické fakultě Kyjevské Státní univerzity T.G.Ševčenka, Ukrajina
 • 1982-88: odborná asistentka na Filologické fakultě Kyjevské Státní univerzity T.G.Ševčenka, Ukrajina
 • 1978-82: asistentka na Filologické fakultě Kyjevské Státní univerzity T.G.Ševčenka, Ukrajina
 • 1978: vědecká pracovnice Jazykovědného institutu O. O. Potebni Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě
 • 1975-1978: Interní aspirantura Jazykovědného institutu O. O. Potebni Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě
 • 1970-75: odborná dokumentátorka oddělení obecné jazykovědy a slovanské filologie Jazykovědného institutu O. O. Potebni Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě
Pedagogická činnost
 • Fonetika a fonologie ukrajinského jazyka
 • Morfologie ukrajinského jazyka
 • Historický vývoj ukrajinského jazyka
 • Syntax ukrajinského jazyka
 • Obchodní korespondence v ukrajinském jazyce
 • Obchodní jednání v ukrajinském jazyce
 • Lektorská cvičení z ukrajinského jazyka
 • Konverzační cvičení z ukrajinského jazyka Praktický překlad (ekonomické a právnické texty
 • Materiální a duchovní kultura ukrajinského národa
 • Obchodní ruština na ESF MU Pravnická ruština na PrF MU vedení doktorandů
 • vedení diplomových prací
 • Předseda a člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky
Vědeckovýzkumná činnost
 • obecná jazykověda
 • komparatistika
 • sociolingvistika
 • psycholingvistika
 • etnolingvistika
 • kulturologie
 • historická lexikologie
 • semasiologie
 • členka autorského kolektivu Příručky pro přípravu uchazečů o studium ruštiny a ukrajinštiny
 • členka autorského kolektivu encyklopedie Jazyky světa
 • členka autorského kolektivu Slovníku východoslovanských spisovatelů • autorka učebnic Praktický kurs ukrajinštiny I a Praktický kurs ukrajinštiny II •spoluautorka učebnice Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních •spoluautorka učebnice Obchodní ruština •spoluautorka Česko-ukrajinského právnického slovníku •spoluautorka učebnice Syntax ukrajinského jazyka • autorka Příručky pro kurz Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny. Část 1. •spoluautorka Ilustrovaného slovníku 1000 ukrajinských slovíček
Akademické stáže a přednašky na univerzitách
 • Stáže a přednášky na konferencích, sympoziích a univerzitách: Varšava, Djor, Budapešť, Bukurešť, Bělehrad, Halle, Ljuterštadt Wittenberg, Szeged, Ostrava, olomouc, Videň, Krakov,Moskva, Petrohrad, Samarkand, Minsk, Soči, Chmeľnyckyj, Žytomyr, Ľviv, Černivci, Poltava, Kyjiv, Mnichov
Universitní aktivity
 • • vedoucí oddělení ukrajinistiky • člen Oborové komise Paleoslovenistika a slovanské jazyky • člen Oborové komise Ruský jazyk • předsedkyně a člen komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací (bakalářských a magisterských)
Mimouniversitní aktivity
 • členka Jazykovědného sdružení AV ČR, členka České asociace ukrajinistů
Ocenění vědeckou komunitou
 • pozvání na přednáškový cyklus Sémiotika ukrajinské kultury (Univerzita v Halle, SRN), editor a členka redakční rady časopisu Ukrainica Brunensia laureátka literární a uměnovědní ceny Pantelejmona Kuliša (Ukrajina)
Vybrané publikace
 • MYRONOVA, Halyna. Vidkryvaty novu Ukrajinu. In Žurnal Kyjiv. 2016. s. 101-110. info
 • MYRONOVA, Halyna. Ljudyni treba, ščob jiji robota zalyšylasja pislja neji samoji žyty. In Daryna Blochyn. Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-Ukrainische wissenschaftsbeziehungen: Sammelband. ІХ Band. 1. vyd. Munchen, 2016. s. 17-22. ISBN 978-966-308-665-1. info
 • MYRONOVA, Halyna, Oxana ČMELÍKOVÁ, Petr KALINA, Olena KUZNETSOVA, Krystyna KUZNIETSOVA, Olga LYTVYNYUK a Ihor SHYSTEROV. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. 2015. info
 • MYRONOVA, Halyna, Oxana ČMELÍKOVÁ, Petr KALINA, Krystyna KUZNIETSOVA a Ihor SHYSTEROV. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: jazyk. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. 554 s. ISBN 978-80-906183-1-2. info
 • MYRONOVA, Halyna, Oxana ČMELÍKOVÁ, Petr KALINA, Krystyna KUZNIETSOVA a Ihor SHYSTEROV. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: literatura, kultura. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. 580 s. ISBN 978-80-906183-1-2. info
 • MYRONOVA, Halyna. Movoznavči doslidžennja ukrajinistiv centralnoji Evropy ta Ukrajiny. In Myronova, Halyna; Čmelíková, Oxana; Kalina, Petr; Kuznietsova, Krystyna; Shysterov, Ihor. Ukrajinistika : minulost, přítomnost, budoucnost III : kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 2. Jazyk. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 15-20. ISBN 978-80-906183-1-2. info
 • MYRONOVA, Halyna. Ukrajinistyka ta ukrajinistyčni osviťanski centry Českoji Respubliky. In Myronova, Halyna; Čmelíková, Oxana; Kalina, Petr; Kuznietsova, Krystyna; Shysterov, Ihor. Ukrajinistika : minulost, přítomnost, budoucnost III : kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 2. Jazyk. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 329-348. ISBN 978-80-906183-1-2. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Halyna MYRONOVA a Monika ŠEVEČKOVÁ. 1000 ukrajinských slovíček : ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: Edika, 2014. 136 s. Ilustrovaný slovník. ISBN 978-80-266-0383-2. info
 • MYRONOVA, Halyna. Ukrajinistyčni osviťanski centry ČR. In Zborník příspevkov venovaný Dr.h.c.doc.PhDr L´ubici Babotovej, CSc, pri príležitosti jej životného jubilea. 1. vyd. Prešov: FF Prešovskéj univerzity v Prešove, 2014. s. 114-135. ISBN 978-80-555-1098-9. info
 • MYRONOVA, Halyna. Příručka pro kurz Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny. Část 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 99 s. ISBN 978-80-210-7671-6. info
 • ZAHNITKO, Anatolij a Halyna MYRONOVA. Syntaksys ukrajins'koji movy: teoretyko-prykladnyj aspekt. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 223 s. ISBN 978-80-210-6350-1. Digitální knihovna FF MU info
 • MYRONOVA, Halyna. Mižnarodnyj naukovyj seminar u Prjaševskomu universyteti. 2013. Opera Slavica. Ročník XXIII, 2/2013. ISSN 1211-7676. info
 • MYRONOVA, Halyna. Osvita na terenach Českoji Respubliky. In Katedra ukrajinistiky IRUS Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 1953 – 2013. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. s. 79-97. ISBN 978-80-555-0803-0. info
 • MYRONOVA, Halyna. Ukrajinistyka v Čehiji (dejaki rozdumy ukrajinista). In Blochyn, Daryna. Ukrajinistyka v Jevropi. Nimeččyna i Ukrajina. Zbirnyk naukovyh prac za materialamy 6 Mižnarodnoho naukovoho kongresu v Mjunheni (19-22.4.2013). Ternopiĺ: Aston, 2013. s. 179-198. ISBN 978-966-308-516-6. info
 • MYRONOVA, Halyna. Recenze na Kredátusová, J.: Odborný preklad v praxi.Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov. 2012. 3 s. Opera Slavica. Ročník XXII.2/2012. ISBN 978-80-555-0344-8. info
 • MYRONOVA, Halyna. Recenze na: Kredátusová, J. – Opalková, J.: Kontrastívna lexikologia pre prekladatel’ov (rusistov a ukrajinistov). 2011. 4 s. Opera Slavica, ročník XX. 1/2011. ISBN 978-80-555-0268-7. info
 • MYRONOVA, Halyna a Oxana GAZDOŠOVÁ. Česko-ukrajinský právnický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 s. Spisy FF Masarykovy univerzity v Brně, č.378. ISBN 978-80-210-4816-4. info
 • MYRONOVA, Halyna, Petr KALINA, Oxana GAZDOŠOVÁ, Olga LYTVYNYUK, Jitka MICHÁLIKOVÁ a Libor PAVLÍČEK. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 648 s. ISBN 978-80-210-4964-2. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana, Aleš ZIEGLER, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Jitka MICHÁLIKOVÁ a Halyna MYRONOVA. Tradycijne ta nove u fachovij pidhotovci ukrajinistiv na FF MU. In Problemy sučasnoji osvity i kultury v konteksti jevropejskych vymoh. Materialy Mižnarodnoji konferenciji molodych učenych. Drohobyč: Drohobyckyj deržavnyj pedahohičnyj universytet im. Ivana Franka, 2009. s. 76-81. ISBN 978-966-2248-09-8. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana a Halyna MYRONOVA. II. česko-ukrajinský terminologický seminář. Soudní tlumočník. Praha: Komora soudních tlumočníků České republiky, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 11. info
 • MYRONOVA, Halyna, Oxana GAZDOŠOVÁ, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Jitka MICHÁLIKOVÁ a Libor PAVLÍČEK. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. 2008. info
 • MYRONOVA, Halyna. Ispolzovanije multidisciplinarnogo podhoda v lingvističeskih issledovanijah na perelome tysjačeletij. In Sborník OU. Slovanské studie IX. Studia Slavica IX. Ostrava: Katedra slavistiky, Filozofická fakulta , Ostravská univerzita, 2005. s. 137-150. ISSN 1214-3111. info
 • MYRONOVA, Halyna a Ivo POSPÍŠIL. Ukrajinistika. In Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Východiska-Koncepce -Výhledy. Brno, 2005. s. 21-30. ISBN 80-89183-14-X. info
 • MYRONOVA, Halyna. Ukrajinska kultura jak element jevropejskoji cilosti v interpretaciji Dmytra čyževskoho. 1. vyd. Praha: Slovanská knihovna, Sl. ústav AV , Filoz. ústav AV a ústav pro českou literaturu AV, 2004. 14 s. Dmytro čyževskyj, osobnost a dílo. info
 • MYRONOVA, Halyna. "Promenjuvannja ukrajinskoji kultury poza meži Ukrajiny". In Ucrainica I. Contemporary Ukrainian Studies. Problems of language, literature and culture. 1. vyd. Olomouc: OU, 2004. s. . 310 -315, 6 s. ISBN 80-244-0828-7. info
 • MYRONOVA, Halyna a Aleš BRANDNER. Ukrajinistická konference v Brně. 1. vyd. Praha, 2004. 3 s. info
 • MYRONOVA, Halyna. Ukrajinská kultura v interpretaci Dmytra čyževského. Svět líteratury, časopis pro novodobé literatury. Praha, 2003, s. 079-090. ISSN 0862-8440. info
 • MYRONOVA, Halyna. Paremijnyj fond nacionalnogo jazyka: potencii, problemy i zadači. 1. vyd. Ostrava: Ostr. un-ta, 2003. 12 s. Parémie národů slovanských. Sb. přispěvků. ISBN 80-7042-622-5. info
 • MYRONOVA, Halyna. K voprosu o nominacii golovnych uborov vostočnych slavjan. 1. vyd. Brno: Praha, 2003. 11 s. Studia etymologica. Brunensia 2. ISBN 80-7106-654-0. info
 • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 136 s. Díl 1. ISBN 80-210-3258-8. info
 • MYRONOVA, Halyna. Jazyk v istorii lingvistiki 19-20 vv. i novyje podchody k jego osmysleniju. 1. vyd. Brno: MU, 2002. 13 s. Jazykovědná rusistika na počatku nového tisíciletí. info
 • MYRONOVA, Halyna. K voprosu o sravnitelno-tipologičeskom issledovanii slavjanskich jazykov. Brno: MU, 2001. A 49. info
 • MYRONOVA, Halyna. "Slovo-dija-tekst" jak džerelo doslidžennja prasvitu ukrajinciv na tli inšych slovjanskych narodiv. 2001. vyd. Olomouc: OU, 2001. s. 290-293. ISBN 80-244-0299-8. info
 • MYRONOVA, Halyna. Praktický kurs ukrajinštiny. 1. vyd. Brno: MU, 2001. 318 s. Díl 2. ISBN 80-210-2209-4. info
 • MYRONOVA, Galyna a Jiří GAZDA. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. Dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 89 s. ISBN 80-210-1259-5. info
 • MYRONOVA, Galyna. Slovo i jego nacionalno-kulturnyj smysl v tekste. In Inovace dalšího vzdělávání učitelů ruštiny (Alternativy výuky pro 3. tisíciletí). Ostrava: Repronis, 2000. info
 • MYRONOVA, Galyna. Zubov, M.I., Kočiš, M.: Navčalni teksty i dialogy z ukrajinskoji movi dlja počatkivciv. Opera slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2000, X, č. 4, s. 64-65. ISSN 1211-7676. info
 • MYRONOVA, Halyna. Tendecii nominacii i semantičeskoj motivacii terminologii vostočnoslavjanskoj narodnoj kuĺtury. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 55-66. ISBN 80-210-2225-6. info
 • MYRONOVA, Galyna. Sintetizm etnolingvističeskich issledovanij kak osnova dešifrovki kul'turnych tekstov. In Schidni slovjany. Mova. Istorija. Kul'tura. Za materialamy pamjatok pysemnosti XI-XVIII stolit'. Kyjev, 1999. s. 22-32. Vypusk 3. ISBN 966-7486-17-6. info
 • MYRONOVA, Galyna. Nacija i kul'tura. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 47, A 46, s. 185-197. ISSN 210-1796-1. info
 • MYRONOVA, Galyna. K voprosu o vzaimootnošenijach "jazyk - kul'tura" i modelirovanii slav'janskogo mirovosprijatija. In Izučavanje slovenskich jezyka, kniževnosti i kultura u inoslovenskoj sredini. Beograd: Filološki fakultet: Slavističko društvo Srbije, 1998. s. 407-413. ISBN 808.1(082). info
 • MYRONOVÁ, Halyna. Sovremennyj russkij jazyk v zerkale etnolingvističeskich študij. In Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 51-57. ISBN 80-210-1503-9. info
 • MYRONOVÁ, Halyna. Miromodelirujuščije vozmožnosti etnolingvistiki. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, roč. 46, č. 45, s. 165-173. ISSN 0231-7567. info

11. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info