doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Jana Hejátka


kancelář: bud. C02/322
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4165
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 12. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Hormonal Regulations in Plant Development
Oponenti habilitační práce prof. Dr. Klaus Harter (Universität Tübingen)
Ing. Miroslav Kamínek, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. (VŠCHT Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
prof.Ing. Stanislav Procházka, DrSc. (MZLU Brno)
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. (PřF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info