Mgr. Jana Fialová, Ph.D.

prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy Masarykovy univerzity


kancelář: bud. A21/319
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1043
e‑mail: ,
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jana Fialová, Ph.D., nar. 25. 10. 1972 v Brně, vdaná, 3 děti
Pracoviště
 • Ústav veřejného zdraví
  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy
 • odborná asistentka
Vzdělání a kvalifikace
 • 2013: specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • 2012: Ph.D., obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
 • 1997: Mgr., obor Systematická biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 • 1995: Bc., obor Systematická biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2023 - : prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy MU
 • 2018 - 2023: proděkanka pro záležitosti studentů LF MU
 • 2012 - : odborná asistentka, Ústav veřejného zdraví, Lékařská fakulta MU
 • 2012 - 2016: odborná pracovnice v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Oddělení hygieny a epidemiologie, Fakultní nemocnice Brno
 • 2010 - 2012: odborná pracovnice, Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta MU
 • 2008 - 2010: výzkumná pracovnice, Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta MU
Pedagogická činnost (výběr)
 • Hygiena a epidemiologie
 • Ochrana a podpora zdraví
 • Ochrana veřejného zdraví
 • Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství
 • Komunitní výživa a nutriční péče u vybraných skupin obyvatel
 • Preventivní lékařství
Odborné zaměření
 • prevence neinfekčních a infekčních chorob, hygiena práce a pracovní rizika ve zdravotnictví, hygiena dětí a mládeže, prevence úrazů, výchova ke zdraví, zdravý životní styl
Univerzitní a odborné aktivity (výběr)
 • 2019 -: fakultní poradkyně LF MU, Poradenské centrum MU
 • 2015 - 2017: členka Akademického senátu LF MU
 • 2014 - 2016: předsedkyně Komise pro uznávání pracovních úrazů a nemocí z povolání, Fakultní nemocnice Brno
 • 2010 - 2018: předsedkyně Komise pro hygienu práce, LF MU
Vybrané publikace
 • SOJKA, Petr, Jan LOŠÁK, Martin LAMOŠ, Martin BAREŠ, Tomáš KAŠPÁREK, Milan BRÁZDIL, Marek BALÁŽ, Miroslav SVĚTLÁK, Jitka KOČVAROVÁ a Jana FIALOVÁ. Processing of Emotions in Functional Movement Disorder: An Exploratory fMRI Study. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, AUG 14 2019, s. 1-10. ISSN 1664-2295. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fneur.2019.00861. URL info
 • RAUSOVÁ, Lucie a Jana FIALOVÁ. Sledování zdravotníků po poranění ostrým předmětem. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X. URL info
 • FIALOVÁ, Jana, Jana STÁVKOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Podmínky pro program „Nekuřácké domovy": předběžné výsledky. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 71, č. 4, s. 187-195. ISSN 0069-2328. info
 • FIALOVÁ, Jana, Jana SPÁČILOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Nekuřácké domovy – názory studentů 5. ročníku všeobecného lékařství na prevenci pasivního kouření. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2016, roč. 61, č. 4, s. 157-160. ISSN 1802-6281. info
 • FIALOVÁ, Jana. Sledování poranění ostrým předmětem ve zdravotnictví. Nové vademecum sterilizace. Czech Republic.: Česká společnost pro sterilizaci., 2016. ISSN 1802-0542. info
 • RAUSOVÁ, Lucie, Jana FIALOVÁ, Marie KOLÁŘOVÁ a Markéta KUBENOVÁ. Očkování zdravotnických pracovníků proti hepatitidě B - příklady kazuistik po poranění ostrým kontaminovaným předmětem. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 95, č. 4, s. 171-174. ISSN 0032-6739. URL info
 • FIALOVÁ, Jana. Stravovací návyky dětí a školní prostředí : implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2012, 136 s. ISBN 978-80-87474-55-6. info
 • FIALOVÁ, Jana. Importance of community features in the education for healthy nutrition and healthy lifestyle in primary schools. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 141-154. ISBN 978-80-210-5721-0. info
 • FIALOVÁ, Jana. Research into the effect of advertising on the eating habits of children. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 379 - 388. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • FIALOVÁ, Jana. Preventivní intervenční programy v oblasti zdravé výživy dětí - projekty Světové zdravotnické organizace v boji proti dětské obezitě. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 64, č. 12, s. 660-663. ISSN 0069-2328. info
 • FIALOVÁ, Jana. International strategies against childhood obesity and Nutrition-Friendly School Initiative. In Řehulka, E. et al.: School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009, s. 163-168. ISBN 978-80-210-4929-1. info
 • FIALOVÁ, Jana. Nutrition friendly schools initiative: Nový program Světové zdravotnické organizace. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, č. 4, s. 146-148. ISSN 1802-6281. info

2. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info