prof. MUDr. Jiří Toman, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jiří Toman, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 8. 10. 1998
Datum ukončení řízení 17. 5. 2000
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 3. 1999
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Ivo Dvořák, DrSc. (MU -)
Členové prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc. (MU -)
prof. MUDr. Vladimír Pidrman, DrSc. (Hradec králové)
prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. (UK Praha, 3. LF)
prof. MVDr. Z. Pospíšil, DrSc. (Veterinár. fakulta, Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 3. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 19. 10. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info