PhDr. Václav Michalička, Ph.D.

Ústav archeologie a muzeologie


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Václav Michalička
Pracoviště
 • Muzeum Novojičínska p.o. - Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
Funkce na pracovišti
 • vedoucí pobočky Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999 - 2005: Filozoficko – přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, magisterský prezenční studijní obor Historie – muzeologie. Diplomová práce: Pilnikářské řemeslo. Opava 2005, 92 s.
 • 1993 – 1998 SPŠ stavební Náchod, pětiletý obor – Stavební obnova památek
Přehled zaměstnání
 • 1.1. 2009 - dosud: externí spolupracovník Ústavu evropské etnologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno
 • 1.2. 2008 - dosud: zaměstnán v Muzeu Novojičínska p.o. na pozici odborný pracovník a vedoucí pobočky Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 • 14.2. 2005 - 31.1. 2008: zaměstnán ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Národní kulturní památka na pozici odborný pracovník oddělení výzkumu a sbírek – kurátor sbírkového fondu(živnosti a řemesla), odborný garant areálu Mlýnská dolina
 • 1.7. 2004 – 31.10. 2005: zaměstnán jako odborný pracovník v Souboru lidových staveb Vysočina – peče o lidovou architekturu, dokumentace a prezentace lidové kultury ve sběrné oblasti SLS Vysočina.
Vědeckovýzkumná činnost
 • dějiny hmotné kultury a každodennosti vesnického prostředí
 • kulturní a sociální proměny venkova
 • sociální struktury a hospodářské vztahy západokarpatského venkova
 • architektura venkovských objektů
 • rukodělná výroba a zpracování přírodních materiálů tradičními technologiemi
 • socioprofesní skupiny
 • problematika muzeí v přírodě
 • rekonstrukce tradičních technologií

 • V letech 2006 – 31.1.2008 spoluřešitel a řešitel Grantové projektu ministerstva kultury VaV č. DB06PO1RNK001 s názvem „Tradice řemeslné a rukodělné výroby na Valašsku a Těšínsku – identifikace, dokumentace, prezentace“(Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm)
 • V roce 2007 řešitel grantového projektu „Zaniklý svět tradičních technologií“ Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.)
 • V roce 2009 řešitel grantového projektu „Národopisný profil obcí v prostoru bývalého Hukvaldského panství“ Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR (Muzeum Novojičínska p.o)
 • Od roku 2003 Výzkum pilnikářství na Českomoravské vrchovině (SLS Vysočina, Ústav evropské etnologie MU Brno)
 • Od roku 2005 Výzkum „řemenářské“ obce Metylovice (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., Muzeum Novojičínska p.o., Ústav evropské etnologie MU Brno)
 • Od roku 2006 Výzkum malých vodních mlýnů v Moravskoslezských Beskydách provozovaných neživnostensky(Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., Muzeum Novojičínska p.o.,)
 • V letech 2005 - 2006 průzkum kováren ve sběrné oblasti Valašského muzea v přírodě(Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm)
 • V letech 2005 - 2007 Dokumentace rukodělné výroby ve sběrné oblasti Valašského muzea v přírodě(Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm)
 • Od roku 2005 Rekonstrukce zaniklých technologií z oblasti západních Karpat(Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., Muzeum Novojičínska p.o., Ústav evropské etnologie MU Brno
 • Od roku 2008 Výzkum - současné neprofesionální řezbářství na Příborsku (Muzeum Novojičínska p.o.
 • Od roku 2009 Výzkum – Vliv absolventů příborského učitelského ústavu na národopis a kulturní profilaci venkovského prostředí obcí Moravskoslezského kraje(Muzeum Novojičínska p.o.
 • Od roku 2009 výzkum - proměny venkovského prostředí bývalého Hukvaldského panství 19. – poč. 21. stol.(Muzeum Novojičínska p.o.)
 • Od roku 2009 řešení výzkumného úkolu-Identifikace specifických forem rukodělné výroby v rámci grantového projektu (Ústav evropské etnologie MU Brno)
Mimouniversitní aktivity
 • Od roku 2009 člen komise pro výběr kandidáta na udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel
 • Od roku 2008 člen Hlavního výboru České národopisné společnosti
 • Člen výboru Komise pro lidové stavitelství Asociace muzeí a galerií České republiky (2005 – 2007)
 • Člen výboru Etnografické komise Asociace muzeí a galerií České republiky (2005 – 2007)
Vybrané publikace
 • MICHALIČKA, Václav. Využití troudnatce kopytovitého. Mykologický sborník. 2009, roč. 2009, č. 1. info
 • MICHALIČKA, Václav. Jak šel Janek do světa učit se řemeslu. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2009. info
 • MICHALIČKA, Václav. Field Reserch as a Tool of Identification of Cultural Awareness in a Rural Community. In Book of Abstracts, Field Work (Challenges - Results - Aplplication). 2009. ISBN 978-86-7587-054-8. info
 • MICHALIČKA, Václav. Příběhy vyřezané do dřeva - výstava. 2009. info
 • MICHALIČKA, Václav. Tajemství z příborského depozitáře. 2009. info
 • MICHALIČKA, Václav. Beskydský řezbář ptáčků Josef Maceček – proces seberealizace „neprofesionálního tvůrce. Národopisná revue. 2009, roč. 2009, č. 3. ISSN 0862-8351. info
 • MICHALIČKA, Václav. Beskydský řezbář ptáčků Josef Maceček. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, 2008, roč. 20, č. 1, s. 44 - 45. ISSN 1212-3382. info
 • MICHALIČKA, Václav. Výroba pískovcových brousků. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2008. DVD. info
 • MICHALIČKA, Václav a Lenka DRÁPALOVÁ. Svět zanikých technologií. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2008. DVD. ISBN 978-80-254-0751-6. info
 • MICHALIČKA, Václav. Učitel Josef Müller - 120 let od narození příborského rodáka. Sborník muzea Novojičínska. 2008. info
 • MICHALIČKA, Václav. Malé technické stavby poháněné vodním kolem v Moravskoslezských Beskydech. Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. 2008, s. 42 - 48. info
 • MICHALIČKA, Václav. Antonín Jařabáč - významný představitel příborského řezbářství. Betlémy a betlemáři. 2008, s. 13 - 15. info
 • MICHALIČKA, Václav. Rodinné zápisy v obci Metylovice. Museum vivum III. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2008, roč. 3. info
 • MICHALIČKA, Václav. Dovednost lidí na Beskydech - výstava. 2008. info
 • DRÁPALA, Daniel a Václav MICHALIČKA. O práci lidských rukou. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007. 40 s. ISBN 978-80-239-9096-6. info
 • DRÁPALA, Daniel a Václav MICHALIČKA. O práci lidských rukou - výstava. 2007. info
 • MICHALIČKA, Václav. Kožané město. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007. 36 s. ISBN 978-80-239-9396-7. info
 • MICHALIČKA, Václav. Sucháčkovi - čtyři generace ručních výrobců na Valašsku (k proměnám tradiční rukodělné výroby). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2007, XVII, č. 2, s. 101 - 105. ISSN 0862-8351. info
 • MICHALIČKA, Václav a Lenka DRÁPALOVÁ. Svět zaniklých technologií. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007. 20 s. 1. ISBN 978-80-254-0751-6. info
 • MICHALIČKA, Václav. Kožané město - výstava. 2007. info
 • MICHALIČKA, Václav. Sedlářská dílna Františka Halamíčka (život řemeslníka v první polovině 20. století z pohledu písemné pozůstalosti). Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 2007, roč. 7, 1 - 2. info
 • MICHALIČKA, Václav. Postavení ženy v "řemenářské" obci Metylovice (v období 1. poloviny 20. století). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2007, XXIV (66), s. 55 - 63. ISSN 0323-2492. info
 • MICHALIČKA, Václav. Nález malého vodního mlýna v obci Bordovice. In Historické mlyny a mlynské zariadenia. Ich prezentácia v múzeách v prírode. Pribylina: Únia múzeí v prírode na Slovensku, 2006. s. 79 - 82. ISBN 978-80-968551-2-4. info
 • MICHALIČKA, Václav. Role řemenářské sekce z Metylovic v živnostenském společenstvu i v životě obce. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, roč. 16, č. 3, s. 139 - 143. ISSN 0862-8351. info
 • MICHALIČKA, Václav. Dětský bič - hračka i pracovní nástroj. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, roč. 16, č. 4, s. 215 - 221. ISSN 0862-8351. info
 • MICHALIČKA, Václav. Osobnost učitele Josefa Müllera. In Nám i budoucím. 1. vyd. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2006. info
 • MICHALIČKA, Václav. Role troudnatce kopytovitého v lidovém prostředí západních Karpat a rekonstrukce technologie zpracování ve Valašském muzeu v přírodě. In Museum vivum 2. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod, 2006. s. 69 - 78. ISBN 978-80-239-8984-7. info
 • MICHALIČKA, Václav. "Nositel tradice lidových řemesel" z Valašska - Jaroslav Sucháček st. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, s. 71 - 73. ISSN 1214-0139. info
 • MICHALIČKA, Václav. Jaroslav Sucháček - "Nositel tradice lidových řemesel" ze Lhoty u Vsetína. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, 2006, č. 2, s. 46. ISSN 1212-3382. info
 • MICHALIČKA, Václav. Dýmky vykládané perletí ve sbírkách Valašského muzea v přírodě. In Museum vivum 2. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašsské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 238 - 239. ISBN 978-80-239-8984-7. info
 • MICHALIČKA, Václav. Současný stav samostatně stojících kovářských dílen v okrese Vsetín. In Museum vivum I. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. s. 103 - 115. ISBN 80-239-6243-4. info
 • MICHALIČKA, Václav. Role pilnikářských dílen v životě obce Křižánky. In Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2005. s. 163 - 168. ISBN 80-86185-48-6. info
 • MICHALIČKA, Václav. Ruční pilnikářství na Hlinecku. Nástin historického vývoje. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2004, XXI (63), č. 1, s. 91 - 100. ISSN 0323-2492. info
 • MICHALIČKA, Václav. Bednářské řemeslo - výstava. 2004. info

30. 3. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info