doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně
Obor řízení Pravěká archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 5. 2000
Datum ukončení řízení 15. 4. 2001
Habilitační práce (veřejná část)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 2. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Univ. prof. Dr. Herwig Friesinger (Universität Wien)
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (FF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 2. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info