MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.


telefon: 532 23 4993, 4178
e‑mail: