MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry – Katedra pohybových aktivit a zdraví


kancelář: bud. E34/223
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8664
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Kateřina Kapounková, narozena 16.3.1969, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU, Katedra podpory zdraví, Kamenice 5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: DNS sportovní kurz část I.
 • 2019: Kinesiotaping
 • 2016: doktorský studijní program, Kinantropologie, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • 2002: trenér I. třídy specializace moderní gymnastika FTVS UK Praha
 • 1997: atestace I. stupně, neurologie, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze
 • 1993: vysoká škola, všeobecné lékařství, MUDr., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1989: masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
Přehled zaměstnání
 • 2023: zástupce vedoucího Katedry pohybových aktivit a zdraví
 • 2020: MOÚ Onkologické informační centrum
 • 2019- 2022: vedení Katedry podpory zdraví
 • 2017- 2019: pověřena vedením Katedry podpory zdraví
 • 2002: Fakulta sportovních studií MU, odborný asistent
 • 1998 - 2002: mateřská dovolená
 • 1997 - 1998: Zdravotní středisko Lelekovice, Brno-venkov
 • 1996 - 1997: I.neurologická klinika Fn u sv. Anny Brno
 • 1993 - 1996: Klinika funkční diagnostiky a tělových.lékařství FN u sv. Anny Brno
Pedagogická činnost
 • Fyziologie, Fyziologie zátěže, Patofyziologie zátěže, Histologie, Neurofyziologie, Neurologie, Kondiční trénink v oblasti zdraví a nemoci, Kondiční trénink specifických skupin, Regenerace ve sportu, Specializace trenérství- moderní gymnastika, regenerace a rehabilitace ve sportovní praxi, Neurofyziologie a neuropatologie, Pohybová aktivita a zdraví
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2021-2025: Vliv řízené pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového systému, imunitního systému a sníženou zdravotní zdatnost u onkologických pacientů po adjuvantní chemoterapii (AZV)
 • 2019 - 2021: Vytvoření mobilní aplikace pro screening a diagnostiku únavy u mladých sportovců
 • 2019: Vliv intervenčního respiračního a pohybového tréninku u skupiny hematoonkologických pacientů
 • 2018: Badatelsky orientovaná výuka předmětu np2408 Zátěžové testy v magisterském oboru Aplikovaná kineziologie
 • 2018: Vliv intervenčního respiračního a pohybového tréninku hematoonkologických pacientů
 • 2016: Projektově orientovaná spolupráce mezi terciárním sektorem a studenty bakalářského a magisterského studia
 • 2016: Vliv kompresních návleků na sportovní výkon a regeneraci
 • 2014: Inovace předmětu Fyziologie oboru Tělesná výchova a sport a Animátor sportovních aktivit
 • 2014: Sledování změn zatížení plosky nohy,postury a držení těla vlivem cvičení SM - Systémem u žáků taneční konzervatoře
 • 2013: Vliv suplementace nitrátů a L-argininu na fyzický výkon člověka
 • 2012: Podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon
 • 2012-2014: Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu
 • 2010-2013: Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu
 • 2010: Tvorba multimediální učebnice k předmětu Fyziologie sportovních disciplín
Universitní aktivity
 • Členství v programové radě program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie
 • Předsedkyně akademického senátu
Mimouniversitní aktivity
 • Členství v profesní společnosti: Česká lékařská komora
 • Členka expertní skupiny pro oblast podpory zdraví a prevence na území města Brna
 • Členka hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 • Členka předsednictva Českého svazu moderní gymnastiky - předsedkyně trenérsko-metodické komise
 • Více prezidentka Českého svazu estetické skupinové gymnastiky
 • Členka předsednictva Jihomoravské soutěžní oblasti moderní gymnastiky
 • Vedoucí reprezentačního Družstva nadějí ČR v moderní gymnastice
 • Vedoucí trenér a předseda oddílu moderní gymnastiky SK TRASKO Vyškov
Vybrané publikace
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Martin KOMZÁK a Robert VYSOKÝ. Vhodné pohybové aktivity u vybraných skupin zdravotně oslabených jedinců. První, elektronické. Brno: Fakulta sportovních studií, 2022. 128 s. ISBN 978-80-263-1707-4. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Michal KUMSTÁT, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Martin SEBERA a Ana Carolina PALUDO. Preventing chronic fatigue in Czech young athletes: The features description of the “SmartTraining” mobile application. FRONTIERS IN PHYSIOLOGY. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 13, 20.8.2022, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-042X. doi:10.3389/fphys.2022.919982. URL info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iveta HOLÁ, Gabriela KAVALÍŘOVÁ a Tamara BÍLKOVÁ. Problematika plánování tréninku v moderní gymnastice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 99 s. ISBN 978-80-280-0072-1. info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2. Čítárna Munispace info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Michal KUMSTÁT, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin SEBERA, Ivan STRUHÁR a Tomáš KALINA. Mobilní aplikace pro screening a diagnostiku únavy u mladých sportovců. Masarykova univerzita, Code Creator, s.r.o., 2021. URL info
 • CRHOVÁ, Marie, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ, Martin KOMZÁK, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Anna ONDRAČKOVÁ. Effect of a 3-month Exercise Intervention on Physical Performance, Body Composition, Depression and Autonomic Nervous System in Breast Cancer Survivors: A Pilot Study. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 1st edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 386-393. ISBN 978-80-210-9631-8. Proceeding of the 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life" info
 • STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. EFFECTS OF IMMEDIATE MECHANOTHERAPY AND INTERMITTENT CONTRAST WATER IMMERSION ON SUBSEQUENT CYCLING PERFORMANCE. In Cacek, J; Sajdlova, Z; Šimkova, K. 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY: SPORT AND QUALITY OF LIFE. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2020. s. 159-166. ISBN 978-80-210-9631-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-20. URL info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4. info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Robert VYSOKÝ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Effect of respiratory muscle training on physical performance in a group of patients with Hodgkin's and Non- Hodgkin's lymphoma. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Torino, Italy: Minerva Medica, 2019, roč. 178, č. 12, s. 916-921. ISSN 0393-3660. doi:10.23736/S0393-3660.18.03986-4. URL info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR a Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8. info
 • DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Tereza MORAVCOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Alexandra MALÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON SELECTED PHYSIOLOGICAL VARIABLES IN A PATIENT AFTER BONE MARROW TRANSPLANTATION - A CASE STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 78-81. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. 2017. ISBN 978-80-210-8816-0. info
 • KUMSTÁT, Michal, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Hydration for Better Performance – Autonomous or Prescribed Drinking Regime? In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 674-684. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 11th International Conference on Kinantropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 667-673. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Jarmila ŠIMOVÁ, Nina DVOŘÁČKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Arnošt MARTÍNEK. Chronický zánět a karcinom pankreatu. Gastroenterológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2016, roč. 15, č. 1, s. 11-13. ISSN 1336-1473. info

20. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info