prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

výzkumnice II – Kinetika a mikrofluidika


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Obrany Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 6. 2006
Datum ukončení řízení 1. 8. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Proteomová analýza biologických materiálů
Oponenti habilitační práce Ing. Petr Halada, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR Praha)
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. (FCHT Univerzita Pardubice)
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (FN Hradec Králové)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. (Mikrobiologický ústav AV ČR Praha)
prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (FCHT Univerzita Pardubice)
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info