prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty sociálních studií


kancelář: 2.46
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7451
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Vývojová psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 9. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Adolescents and Emerging Adults on the Internet: Exploring Identity, Relationships and Addictive Behavior
Oponenti habilitační práce prof. Olle Findahl (Uppsala University - Dep. of Information Technology)
prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
prof. Alexander Voiskounsky (Lomonosova státní univerzita v Moskvě - Fakulta psychologie)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 4. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK - Lékařská fakulta, Hradec Králové)
prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2008
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 19. 4. 2013
Datum ukončení řízení 19. 9. 2014
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové Prof. Veronika Kalmus, Ph.D. (Fakulta sociálních věd a vzdělávání, Univerzita v Tartu)
prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Lékařská fakulta a VFN Univerzity Karlovy v Praze)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (MU - Fakulta sodiálních studií)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 2. 2014
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info