doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

docent – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/07005
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3202
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 6. 2003
Datum ukončení řízení 1. 4. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc. (FF UP Olomouc a PedF UK Praha)
prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. (HF AMU Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 1. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Ivan Vojtěch, CSc. (AV ČR)
prof. PhDr. Jaromír Černý, CSc. (FF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 1. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info