prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obor řízení Teorie a dějiny slovanských literatur - Ostatní slovanské literatury
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 20. 9. 2002
Datum ukončení řízení 5. 6. 2003