doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc.


telefon: 543 183 416, 413
e‑mail: