doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

docent – Národní centrum pro výzkum biomolekul


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

telefon: 733 735 240
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2003
Datum ukončení řízení 1. 1. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Electrodes as probes for nucleic acids structure, interactions ad damage
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. (FMF UKo Bratislava)
doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc. (UKo - Přírodovědecká fakulta, Bratislava)
doc. RNDr. František Marec, CSc. (JčU České Budějovice)
doc. RNDr. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB AV ČR Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info