Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Centrum jihovýchodní evropské historie a antropologie, Univerzita Štýrský Hradec
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 2. 10. 2019
Datum ukončení řízení 7. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) The Politics of disability in interwar and socialist Czechoslovakia: Segregating in the name of the nation
Důvod pro omezení zveřejnění práce: the rights were passed to the publisher of the monograph
Oponenti habilitační práce doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.)
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (Sociologický ústav Akademie věd ČR; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
Prof. Frank Welz (Fakulta sociálních a politických věd, Univerzita Innsbruck)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info