Mgr. Jana Sedláčková, DiS.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jana Sedláčková, DiS.
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • doktorská studentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: magisterské studium, obor Sociální pedagogika a poradenství, Mgr., Pohádka jako rituál v rodinách předškolních dětí, ÚPV FF MU
 • 2011: bakalářské studium, obor Sociální pedagogika a poradenství, Bc., Práce s pohádkou v mateřské škole, ÚPV FF MU
 • 2011: vyšší odborné studium, obor Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, DiS., Duše obrazu: Pohybové divadlo, VOŠ a SUPŠ Brno
Pedagogická činnost
 • Kvalitativní výzkum
 • Seminář k bakalářské diplomové práci
 • Ročníková práce
Vědeckovýzkumná činnost
 • rozvoj dětského čtenářství, čtenářská gramotnost, zapojení rodičů do vzdělávání dětí, domácí příprava, spolupráce rodiny a školy
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 14. 1. 2013 – 5. 7. 2013: University of Antwerp, Antwerpen, LLP Erasmus, BEL
Univerzitní aktivity
 • pomocná redaktorka odborného časopisu Studia paedagogica
Mimouniverzitní aktivity
 • členka ČAPV
Vybrané publikace
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Reakce matek na dětské potřeby autonomie, vztahu a kompetence v kontextu čtenářských příprav v 1. třídě. In Počáteční čtení: Čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) - 26. 9. 2018, Praha. 2018. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Osvojování dovednosti čtení očima matek žáků 1. tříd. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 3, s. 121-148. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2017-3-7. Digitální knihovna FF MU URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. In Konference ČAPV 2017, Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, 13.-14. 9. 2017. 2017. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. In Konference ČAPV 2017, Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, 13.-14. 9. 2017. 2017. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Approaches mothers of first graders use to deal with perceived reading difficulties. Journal of pedagogy / Pedagogický časopis. Trnava: Versita, 2017, roč. 8, č. 2, s. 27-57. ISSN 1338-1563. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/jped-2017-0008. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Typology of Family Storytellers. In Konference "ECER 2016 Leading Education : The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers", 22.-26. srpna 2016, University College Dublin, Dublin, Irsko. 2016. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Zapojení rodičů do přípravy dětí prvních tříd ZŠ do čtení. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Zapojení rodičů do přípravy dětí prvních tříd ZŠ do čtení. In Konference ČAPV 2016, Fakulta pedagogická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 14.-16. 9. 2016. 2016. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Typology of Family Storytellers. In Konference "ECER 2016 Leading Education : The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers", 22.-26. srpna 2016, University College Dublin, Dublin, Irsko, 2016. 2016. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Typologie rodinných vypravěčů. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Typologie rodinných vypravěčů. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 145-159. ISSN 1803-7437. URL Digitální knihovna FF MU info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jana. Typologie rodinných vypravěčů. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň, 2015. 2015. info

1. 6. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info