Ing. Jakub Pejcal, Ph.D.

lektor II – Katedra veřejné ekonomie


korespondenční adresa:
Lipová 507/41a, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jakub Pejcal, 1989, Jihlava
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra veřejné ekonomie
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistent / lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Studium:
  2021: ESF MU, program Veřejná ekonomie (titul Ph.D.), zaměření závěrečné práce: Finanční management nestátních neziskových organizací
  2013: ESF MU, program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná ekonomika a správa (titul Ing.), zaměření závěrečné práce: Kontrola kalkulace nákladů vybraného projektu neziskové organizace
  2011: ESF MU, program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná ekonomika (titul Bc.), zaměření závěrečné práce: Možnosti získávání finančních prostředků vybrané NNO
 • Další vzdělání:
  09/2017 - 04/2018: Rozvoj pedagogických kompetencí (CERPEK modul A)
  09/2015: Kurz vědecké práce Akademie věd ČR
  04/2014: Vzdělávací kurz Centra pro výzkum neziskového sektoru: Občanská společnost v multidisciplinární perspektivě
Přehled zaměstnání
 • Aktivní:
  04/2014 - dosud: ESF MU (CVNS) - asistent / lektor
 • Neaktivní:
  11/2016 - 12/2019: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (833. odd. projektů sociálních inovací a mez. spolupráce) - konzultant výzvy 031 OPZ Budování kapacit a profesionalizace NNO (03_15_031)
  09/2013 - 05/2014: Oblastní charita Tišnov - ekonom
Pedagogická činnost
 • Aktivní:
  ESF MU: Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru (podzim: 2016 - dosud)
  ESF MU: Veřejná ekonomie (podzim 2020 - dosud)
  FF MU: Sociálně pedagogická činnost a ekonomika v neziskovém sektoru (podzim: 2015 - dosud)
  FSS MU: Nestátní neziskový sektor (podzim: 2013 - dosud)
  ESF MU: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací (jaro: 2015 - dosud)
  ESF MU: Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru (jaro: 2015 - 2018, 2019 - dosud)
 • Neaktivní:
  ESF MU: Zimní škola CVNS (jaro: 2019, 2020)
  ESF MU: Public Economics (podzim: 2014, 2015)
  ESF MU: Teze diplomové práce (jaro: 2015)
  ESF MU: Základy veřejných financí a veřejné správy (podzim: 2013 - 2017)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti zájmu:
  evaluace, financování, ekonomika, účetnictví a zdanění nestátních neziskových organizací
 • Projekty:
  01/2020 - 12/2020: Studentská konference: Výzkum občanské společnosti a neziskového sektoru (MUNI/B/0872/2019)
  01/2020 - 12/2020: Udržitelnost nestátních neziskových organizací a sociálních podniků (MUNI/A/1068/2019)
  01/2019 - 12/2020: Model finančního zdraví nestátních neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti (TL02000080)
  04/2017 - 03/2020: Interaktivní mapa neziskového sektoru (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215)
  01/2019 - 12/2019: Zdraví nestátních neziskových organizací (MUNI/A/0961/2018) - řešitel
  01/2018 - 12/2018: Veřejné politiky a jejich dopady 2018 (MUNI/A/1123/2017)
  01/2017 - 12/2017: Inovace předmětu: Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru (MUNI/FR/1483/2016) - řešitel
  01/2017 - 12/2017: Výzkum občanské společnosti: od standardu k extrému (MUNI/A/1083/2016)
  03/2014 - 02/2017: ITSSOIN - Social Innovation and Civic Engagement (613177)
  01/2016 - 12/2016: Výzkum neziskového sektoru: alternativní přístupy (MUNI/A/1022/2015)
  01/2015 - 12/2015: Inovace, "trh" a regionální kontext (MUNI/A/1208/2014)
  01/2014 - 12/2014: Neziskové organizace v procesu sociálních inovací (MUNI/A/0831/2013)
  01/2013 - 12/2013: Neziskové organizace v kontextu řešení problémů moderního sociálního státu (MUNI/A/0775/2012)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 20. 2. 2017 – 5. 5. 2017: Vienna University of Economics and Business, Wien, Ostatní, AUT
 • 15. 2. 2016 – 26. 2. 2016: Vienna University of Economics and Business, Wien, Ostatní, AUT
Mimouniverzitní aktivity
 • Aktivní:
  10/2018 - dosud: Junák - český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z.s. - předseda revizní komise
 • Neaktivní:
  11/2018 - 09/2022: Komise pro neziskovou a sociální oblast Rady města Jihlavy - jmenovaný člen
  01/2017 - 01/2020: Junák - český skaut, kraj Vysočina, z.s. - člen revizní komise
  02/2016 - 10/2018: Junák - český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z.s. - zástupce vedoucího střediska
  06/2015 - 08/2015: www.japonskodovkou.cz - hlavní realizace (cesta)
  01/2009 - 01/2015: Junák - český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z.s. - hospodář
  03/2008 - 11/2010: Junák - český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z.s. - zástupce vedoucího střediska
Vybrané publikace
 • PEJCAL, Jakub a Lucia HRŮZOVÁ. Funding a Selected Group of Czech NGOs from Public Resources. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s., roč. 17, č. 3, s. 105-117. ISSN 1801-7118. 2021. URL info
 • PEJCAL, Jakub. The Transparency of Czech Foundations. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy: the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. Slovensko, Bratislava: NISPAcee Press, roč. 13, č. 1, s. 157-188. ISSN 1337-9038. doi:10.2478/nispa-2020-0007. 2020. URL info
 • PEJCAL, Jakub. Na cestě za zdravím nestátních neziskových organizací. In INTERPOLIS'18 Zborník vedeckých prác. INTERPOLIS'18. Banská Bystrica: Belianum. s. 241-247. ISBN 978-80-557-1536-0. 2019. info
 • BILENÁ, Eva a Jakub PEJCAL. Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s., roč. 15, č. 3, s. 3-18. ISSN 1801-7118. 2019. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Jakub PEJCAL. Czech Republic. In Eva More-Hollerweger, Flavia-Elvira Bogorin, Julia Litofcenko, Michael Meyer. Civil Society in Central and Eastern Europe: Monitoring 2019. Vienna: ERSTE Foundation. s. 60-69. ERSTE Stiftung Studies. ISBN 978-3-902673-14-5. 2019. URL info
 • HRŮZA, Filip, Veronika TUPÁ, Jakub PEJCAL a Lucia HRŮZOVÁ. Workshop AMOB 2019/2020 (Brno). 2019. info
 • MÜLLNER, Vojtěch a Jakub PEJCAL. Money First? What Actually Affects the Amount of Membership Fees in Non Governmental Non - Profit Organizations? In Petra Dvořáková, Barbora Baisa. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita. s. 314-320, 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5. 2018. info
 • KOLAŘÍKOVÁ, Dominika a Jakub PEJCAL. An Insight into Financial management Practices of Non Governmental Non-Profit Organizations. In Petra Dvořáková, Barbora Baisa. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita. s. 275-282, 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5. 2018. info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Jakub PEJCAL. Czech Republic. In Peter Vandor, Nicole Traxler, Reinhard Millner, Michael Meyer. Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Vienna: ERSTE Foundation. s. 43-57. ERSTE Stiftung Studies. ISBN 978-3-902673-10-7. 2017. URL info
 • PEJCAL, Jakub a Jakub DOSTÁL. Nongovernmental Nonprofit Organisations in Social Services: Theories versus the Real Situation in the Czech Republic. Scientific papers of the university of Pardubice Series D. Pardubice: University of Pardubice, roč. 24, č. 40, s. 177-187. ISSN 1211-555X. 2017. info
 • PEJCAL, Jakub a Marek VYSKOČIL. Fight against NGO Inefficiency: The Use of Financial and Impact Management Tools in the Czech Republic. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University. s. 361-368. ISBN 978-80-210-8082-9. 2016. info
 • VYSKOČIL, Marek a Jakub PEJCAL. Publicly Funded Social Innovation. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University. s. 416-423. ISBN 978-80-210-7532-0. 2015. info
 • PEJCAL, Jakub a Marek VYSKOČIL. Social Innovations in the Czech Republic. In Maciej Szcepańczyk. Inowacje spoleczne w teorii i praktyce. Lodz: Politechnika Lódzka. s. 100-110. ISBN 978-83-7283-687-8. 2015. info
 • POSPÍŠIL, Miroslav, Jiří NAVRÁTIL a Jakub PEJCAL. Civil Society in the Czech Republic. In Christian Schreier. 25 Years After: Mapping civil Society in the Visegrad Countries. Stuttgart: Lucius & Lucius Verlag. s. 143-188. Maecenata Schriften Band 11. ISBN 978-3-8282-0616-8. 2015. info

24. 11. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info