doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.


e‑mail: ,
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D., narozen 15. 6. 1979 v Brně, Československo
  ženatý, 2 děti.
Pracoviště
 • Ústav výpočetní techniky
  Masarykova univerzita
  Botanická 68a, 60200 Brno, CZ
  email: hopet@ics.muni.cz
  tel.: +420-549493944
  fax: +420-541212747
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Divize komunikační infrastruktury
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 - doc. v oboru informatika, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
  2008 - RNDr. v oboru informatika, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
  2005 - Ph.D. v oboru informatika, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
  disertační práce: Network and Grid Support for Multimedia Distribution and Processing
  2001 - Mgr. ve oboru fyzikální chemie (s vyznamenáním), Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  DP: Výpočet konstant hyperjemného štěpení beta-protonů v EPR spektrech substituovaných kationradikálů pyrrolu
Přehled zaměstnání
 • 2015-: BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, Graz, Rakousko)
  Senior IT and Data Protection Manager
  CIO of BBMRI-ERIC Common Service IT
 • 2015-: Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně
  výzkumný a vývojový pracovník
 • 2013-2014: Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně
  výzkumný a vývojový pracovník
  vedoucí Divize komunikační infrastruktury ÚVT MU
 • 2012-2014: CESNET
  odborný pracovník
  multimediální přenosy a prostředí pro spolupráci, technologie vysokorychlostních sítí, vedoucí vývojových týmů UltraGrid a Shongo
 • 2012: Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně
  výzkumný a vývojový pracovník
  audiovizuální a multimediální přenosy a prostředí pro spolupráci, síťové systémy a distribuované výpočetní systémy
 • 2007-2011: CESNET, řešitel výzkumného záměru Multimediální přenosy a technologie vysokorychlostních sítí
 • 2007-2011: Superpočítačové centrum Brno, Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně
  výzkumný a vývojový pracovník
  audiovizuální a multimediální přenosy a prostředí pro spolupráci, síťové systémy a distribuované výpočetní systémy
 • 2003-2006: Superpočítačové centrum Brno, Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně
  odborný pracovník
  gridy a distribuovaná výpočetní prostředí, multimediální technogie, distribuované ukládání dat, sítě
 • 2002-2005: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně PhD student
 • 1999-2003: Superpočítačové centrum Brno, Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně
  analytik programátor
  programování UNIX/Win/Internet, integrace UNIX - Win, distribuované výpočty a gridová prostředí
 • 1998-2000: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
  softwarová podpora
  specializace na podporu MS software, programování UNIX/Win/Internet, správa sítě a serverů
Pedagogická činnost
 • Výuka na MU:
  Laboratoř pokročilých síťových technologií (PV177)
  Úvod do PhD studia (DUVOD)
  GPU Programming (PV197)
  Paralelní technické systémy (PV192)
  Introduction to High-Performance Computing (PA177)
  Počítačové sítě a jejich aplikace I (PA159)
  Počítačové sítě (PB156)
 • Člen Oborové komise Počítačové systémy a technologie
 • Konzultant PhD studentů:
  Miloš Liška, Ph.D. (abs. 2010)
  Jiří Matela (abs. 2017)
  Vít Rusňák (abs. 2016)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Odborné zájmy
  Přenosy multimedií v počítačových sítích, prostředí pro spolupráci, počítačové sítě, paralelní a distribuované výpočty.
 • Účast v projektech:
  2019-: IMI ConcePTION (task leader)
  2019-: EU EJP RD (task leader)
  2019-: EU H2020 EOSC-Life (WP leader)
  2018-: EU H2020 EOSChub
  2017-2018: EU H2020 AARC2
  2017-2018: EU H2020 EOSCpilot
  2017-2018: EU H2020 CETOCOEN Excellence
  2015-2019: EU H2020 CORBEL
  2015-2019: EU H2020 ADOPT BBMRI-ERIC
  2015-2018: EU H2020 PhenoMeNal
  2015-2017: EU H2020 EGI-Engage (Competence Center leader)
  2012-2017: EU FP7 THALAMOSS (WP leader)
  2012-2015: GAČR DYSCHNET
  2006-2008 : EU ITHANET
  2006-2008 : EU EuroCareCF
  2004-2011 : Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace, MŠM 6383917201
  2004-2008 :European Research Network on Foundations, Software Infrastructures and Applications for large scale distributed, Grid and Peer-to-Peer Technologies (CoreGRID), 6th Specific RTD Programme 004265
  2002-2005: A Grid Application Toolkit and Testbed (GridLab), IST-2001-32133
  2003-2004: Vybudování střižny a vývoj distribuovaného kódovacího prostředí pro přípravu videa-on-demand na ÚVT MU v Brně, CESNET FR 017/2002
  2003-2004: Mobilní uzel AccessGrid, CESNET FR 023/2002
  2003-2004: Distribuované datové sklady, CESNET FR 018/2002
  2001-2003: Vysokorychlosntí výzkumná síť a jeji nové aplikace, MŠM000000001
Akademické stáže
 • 2006 - Center for Computation & Technology, Lousiana State University, 1 měsíc
Mimouniversitní aktivity
 • 2008: reviewer: Future Generation Computer Systems journal, Elsevier Science
 • 2008: program committee member: IADIS International Conference Telecommunications, Networks and Systems 2008
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012: cena ACM Multimedia: Best Open-Source Software Competition Award
 • 2007: cena děkana (Fakulta informatiky MU)
 • 2001: cena děkana (Přírodovědecká fakulta MU)
 • 2001: 1. místo - SVOČ: "Výpočty konstant hyperjemného štěpení na beta-protonech v EPR spektrech substituovaných kationradikálu pyrrolu"
 • 2000: cena děkana (Přírodovědecká fakulta MU)
 • 2000: 2. místo - SVOČ: "Výpočty konstant hyperjemného štěpení na beta-protonech v EPR spektrech substituovaných kationradikálu pyrrolu"
 • 1998: 4. místo - SVOČ: "Vazebné poměry v molekule hexafluorocyklotrifosfazenu z pohledu post-Hartree-Fock výpočtů"
 • 1997: 4. místo republikové SOČ: "Modelování atomových a molekulových orbitalů v Maple V"
Vybrané publikace
 • PANG, Chao, Fleur KELPIN, David VAN ENCKEVORT, Niina EKLUND, Kaisa SILANDER, Dennis HENDRIKSEN, Mark DE HAAN, Jonathan JETTEN, Tommy DE BOER, Bart CHARBON, Petr HOLUB, Hans HILLEGE a Morris A. SWERTZ. BiobankUniverse: automatic matchmaking between datasets for biobank data discovery and integration. Bioinformatics, Oxford: Oxford University Press, 2017, roč. 33, č. 22, s. 3627-3634. ISSN 1367-4803. doi:10.1093/bioinformatics/btx478. info
 • RUSŇÁK, Vít, Lukáš RUČKA a Petr HOLUB. Toward Natural Multi-User Interaction in Advanced Collaborative Display Environments. Future Generation Computer Systems, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science, 2016, roč. 54, January 2016, s. 313-325. ISSN 0167-739X. doi:10.1016/j.future.2015.03.019. URL info
 • KABÁT, Milan, Vojtěch DAVID, Petr HOLUB a Martin PULEC. High-performance forward error correction: Enabling multi-gigabit flows and beyond on commodity GPU and CPU hardware in presence of packet loss. Future Generation Computer Systems, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science, 2016, roč. 54, č. 1, s. 326 - 335. ISSN 0167-739X. doi:10.1016/j.future.2015.04.007. ScienceDirect info
 • SLOVÁK, Petr, Petr HOLUB a Pavel TROUBIL. Videokonferenční prostředí pro komunikaci vzdálených skupin a způsob komunikace vzdálených skupin v systému videokonferenčního prostředí. 2015. info
 • HOLUB, Petr, Martin ŠROM, Martin PULEC, Jiří MATELA a Martin JIRMAN. GPU-accelerated DXT and JPEG compression schemes for low-latency network transmissions of HD, 2K, and 4K video. Future Generation Computer Systems, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science, 2013, roč. 29, č. 8, s. 1991-2006. ISSN 0167-739X. doi:10.1016/j.future.2013.06.006. URL info
 • MATELA, Jiří, Martin ŠROM a Petr HOLUB. Low GPU Occupancy Approach to Fast Arithmetic Coding in JPEG2000. In Lecture Notes in Computer Science 7119. Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2012. s. 136-145, 10 s. ISBN 978-3-642-25928-9. doi:10.1007/978-3-642-25929-6_13. SpringerLink info
 • MATELA, Jiří, Petr HOLUB, Martin JIRMAN a Martin ŠROM. GPU-specific reformulations of image compression algorithms. In Tescher, AG. Proceedings of Applications of Digital Image Processing XXXV. 8499. vyd. BELLINGHAM, WA 98227-0010 USA: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-0-8194-9216-6. doi:10.1117/12.929971. info
 • HOLUB, Petr, Jiří MATELA, Martin PULEC a Martin ŠROM. UltraGrid: Low-Latency High-Quality Video Transmissions on Commodity Hardware. In Proceedings of the 20th ACM international conference on Multimedia. New York, NY, USA: ACM, 2012. s. 1457-1460. ISBN 978-1-4503-1089-5. doi:10.1145/2393347.2396519. info
 • MATELA, Jiří, Vít RUSŇÁK a Petr HOLUB. Efficient JPEG2000 EBCOT Context Modeling for Massively Parallel Architectures. In Storer, James A. and Marcellin, Michael W.. Data Compression Conference (DCC), 2011. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2011. s. 423-432, 10 s. ISBN 978-0-7695-4352-9. doi:10.1109/DCC.2011.49. info
 • HOLUB, Petr, Hana RUDOVÁ a Miloš LIŠKA. Data Transfer Planning with Tree Placement for Collaborative Environments. Constraints, Springer, 2011, roč. 16, č. 3, s. 283-316. ISSN 1383-7133. doi:10.1007/s10601-011-9106-7. info
 • LIŠKA, Miloš, Petr HOLUB, Andrew LAKE a John VOLLBRECHT. CoUniverse Orchestrated Collaborative Environments with Dynamic Circuit Networks. : 2010 Ninth International Conference on Networks, 2010. s. 300-305, 6 s. ISBN 978-0-7695-3979-9. URL info
 • SLOVÁK, Petr, Pavel TROUBIL a Petr HOLUB. GColl: enhancing trust in flexible group-to-group videoconferencing. In Proceedings of the 28th of the international conference extended abstracts on Human factors in computing systems. New York, NY, USA: ACM, 2010. s. 3607-3612, 6 s. ISBN 978-1-60558-930-5. URL info
 • VOJTĚCH, Josef, Miloslav HŮLA, Jan RADIL, Miroslav KARÁSEK, Stanislav ŠÍMA, Jan NEJMAN a Petr HOLUB. Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích. 2009. info
 • HOLUB, Petr, Ravi PARUCHURI, Stacey SIMMONS, Tomáš REBOK, Andrei HUTANU, Daniel EILAND a Miloš LIŠKA. Enabling Technologies for Teaching an HPC Class as a Distributed Course. In SPR2007 - The 9th Annual SURA/ViDe Conference, Atlanta, Internet2, USA. 2007. URL info
 • HOLUB, Petr, Eva HLADKÁ, Michal PROCHÁZKA a Miloš LIŠKA. Secure and Pervasive Collaborative Platform for Medical Applications. Studies in Health Technology and Informatics, Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2007, roč. 126, č. 1, s. 229-238. ISSN 0926-9630. info
 • EILAND, Daniel, Thomas STERLING, Amy APON, Box LEANGSUKSUN a Petr HOLUB. Community Building in Distance Learning Environments: Using uncompressed high-definition videos as a medium for classroom interactivity. Chicago, USA: AccessGrid Retreat, 2007. AccessGrid Retreat 2007. URL Presentation. Abstract. info
 • HOLUB, Petr a Eva HLADKÁ. Distributed Active Element in 10Gbps Network. In ICT 2007, 14th International Conference on Telecommunications. Penang, Malaysia: IEEE/MICC, 2007. s. 455-460, 6 s. ISBN 978-1-4244-1094-1. URL PDF in IEEE Xplore info
 • MATYSKA, Luděk, Petr HOLUB a Eva HLADKÁ. HD Collaborative Framework for Distributed Distance Learning. In Proceedings of the 4th High-End Visualization Workshop. Rakousko: University of Innsbruck, 2007. s. 40-45, 6 s. ISBN 978-3-86541-216-4. info
 • KAPIČKA, Libor, Pavel KUBÁČEK a Petr HOLUB. Bonding and aromaticity of cyclic phosphazenes viewed as interaction of Dnh fragments. Journal of Molecular Structure (Theochem), Amsterdam: Elsevier Science, 2007, roč. 820, 1-3, s. 148-158. ISSN 0166-1280. info
 • ANTOŠ, David, Vojtěch ŘEHÁK a Petr HOLUB. Packet Filtering for FPGA-Based Routing Accelerator. In CESNET Conference 2006 Proceedings. Prague: CESNET, z. s. p. o., 2006. s. 161--173, 13 s. ISBN 80-239-6533-6. URL info
 • HOLUB, Petr, Eva HLADKÁ, Jiří DENEMARK a Tomáš REBOK. Active Elements for High-Definition Video Distribution. In ICT 2006, 13th International Conference on Telecommunications. Funchal, Madeira: University of Aveiro, Portugal, 2006. s. 1-4, 4 s. ISBN 972-98368-4-1. info
 • HOLUB, Petr. HD Multi-point Videoconferencing. In TERENA Networking Conference 2006. 2006. Presentation. info
 • HOLUB, Petr, Luděk MATYSKA, Miloš LIŠKA, Lukáš HEJTMÁNEK, Jiří DENEMARK, Tomáš REBOK, Andrei HUTANU, Ravi PARUCHURI, Jan RADIL a Eva HLADKÁ. High-definition multimedia for multiparty low-latency interactive communication. Future Generation Computer Systems, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science, 2006, roč. 22, č. 8, s. 856-861. ISSN 0167-739X. ScienceDirect info
 • HUTANU, Andrei, Gabrielle ALLEN, Stephen D. BECK, Petr HOLUB, Hartmut KAISER, Archit KULSHRESTHA, Miloš LIŠKA, Jon MACLAREN, Luděk MATYSKA, Ravi PARUCHURI, Steffen PROHASKA, Ed SEIDEL, Brygg ULLMER a Shalini VENKATARAMAN. Distributed and collaborative visualization of large data sets using high-speed networks. Future Generation Computer Systems, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science, 2006, roč. 22, č. 8, s. 1004-1010. ISSN 0167-739X. ScienceDirect info
 • HOLUB, Petr, Eva HLADKÁ a Luděk MATYSKA. Scalability and Robustness of Virtual Multicast for Synchronous Multimedia Distribution. In Pascal Lorenz, Petre Dini. Lecture Notes in Computer Science 3421. Germany: Springer Berlin / Heidelberg, 2005. s. 876-883, 8 s. ISBN 978-3-540-25338-9. doi:10.1007/978-3-540-31957-3_99. SpringerLink info
 • HOLUB, Petr a Eva HLADKÁ. Ubiquitous User-Empowered Networks of Active Elements. In TERENA Networking Conference 2005. Poznan, Poland: TERENA, 2005. s. 1-3, 3 s. Paper. info
 • HOLUB, Petr. High-Definition Video at CESNET. Philadelphia, PA, USA: Internet2, 2005. I2 Fall 2005 Member Meeting. URL URL info
 • HOLUB, Petr. Grid Video Processing: Distributed Approach to Video Processing. Philadelphia, PA, USA: Internet2, 2005. I2 Fall 2005 Member Meeting. URL URL info
 • HOLUB, Petr a Miloš LIŠKA. High-Definition Video Transmissions for Medical Applications and Education. Technology and Health Care, Amsterdam (The Netherlands): IOS Press, 2005, roč. 13, č. 5, s. 398-400. ISSN 0928-7329. info
 • HOLUB, Petr. Network and Grid Support for Multimedia Distribution and Processing. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005. 117 s. Ph.D. Thesis. info
 • HLADKÁ, Eva, Petr HOLUB a Jiří DENEMARK. User Empowered Virtual Multicast for Multimedia Communication. In Proccedings of 3rd International Conference on Networking. Colmar, France: University of Haute Alsace, 2004. 6 s. ISBN 0-86341-325-0. info
 • HOLUB, Petr, Martin KUBA, Luděk MATYSKA a Miroslav RUDA. Grid Infrastructure Monitoring as Reliable Information Service. In Grid Computing, Second European AcrossGrids Conference, AxGrids 2004, Lecture Notes in Computer Science 3165. Berlin / Heidelberg: Springer-Verlag, 2004. s. 220-229, 10 s. ISBN 3-540-22888-8. SpringerLink info
 • HOLUB, Petr a Lukáš HEJTMÁNEK. Distributed Encoding Environment Based on Grids and IBP Infrastructure. In Selected Papers from TERENA Networking Conference 2004. : TERENA, 2004. 10 s. ISBN 90-77559-04-3. Full paper. TNC2004 Proceedings. info
 • HLADKÁ, Eva, Petr HOLUB a Jiří DENEMARK. User-Empowered Programmable Network Support for Collaborative Environment. In Universal Multiservice Networks: Third European Conference, ECUMN 2004, Porto, Portugal, October 25-27, 2004. Proceedings. Heidelberg, Němeko: Lecture Notes in Computer Science 3262, Springer-Verlag Heidelberg, 2004. s. 367-376, 10 s. ISBN 3-540-23551-5. SpringerLink info

17. 1. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info