prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

přednosta kliniky – Klinika radiační onkologie


e‑mail:
Školitel

Obor: Lékařská biofyzika

školitel doktorských studentů
Pavel Tobiáš absolvent 2013, téma: Informační systémy v radioterapii

Obor: Onkologie

školitel doktorských studentů
Hana Doleželová absolvent 2008, téma: Význam PET v diagnostice, léčbě a predikci léčebné odpovědi karcinomu hrdla děložního u pacientek léčených radioterapií
Ludmila Hynková absolvent 2016, téma: Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v léčbě nádorů mozku
Pavel Krupa absolvent 2016, téma: Hypofrakcionovaná akcelerovaná radioterapie karcinomu prostaty
Petr Pospíšil absolvent 2017, téma: Korelace obrazu MR spektroskopie v oblasti hipokampu a poškození kognitivních funkcí u pacientů po ozáření mozkovny
Tomáš Procházka téma: Vliv titanových implantátů na správnost výpočtu dávkové distribuce radioterapeutických plánů
Marek Slávik téma: MikroRNA a nádory ORL oblasti
Jana Zitterbartová absolvent 2018, téma: Pozdní následky radioterapie u dětí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info