prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

přednosta kliniky – Klinika radiační onkologie


e‑mail:
Školitel

Obor: Lékařská biofyzika

Obor: Onkologie

Obor: Solidní nádory

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech