prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

přednosta kliniky – Klinika radiační onkologie


e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika radiační onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika radiační onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 32597
Interní informace Portál MU IS MU